Jaar na invoering heeft slechts helft intermediairs AVG-verplichtingen op orde

Jaar na invoering heeft slechts helft intermediairs AVG-verplichtingen op orde
© Pixabay

Slechts 45% van de verzekeringsadviseurs en andere financiële dienstverleners geeft aan de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te kunnen aantonen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 100 financiële dienstverleners van DPO Network. Gebrek aan tijd, kennis en middelen worden genoemd als de belangrijkste reden. Ook onduidelijkheid over regels, waaronder die met betrekking tot het verwerken van het BSN, speelt mee.

Veel financiële dienstverleners hebben moeite met het op orde brengen van de formeel vereiste documentatie voor de AVG. Ongeveer 50% van de respondenten geeft aan de verplichte documentatie (zoals het verwerkingsregister of de verwerkersovereenkomsten) niet of niet geheel op orde te hebben. Dit wordt door respondenten dan ook als de belangrijkste reden gezien waarom ze naleving van de AVG moeilijk kunnen aantonen.

Zo’n 12% van de respondenten is zelfs in het geheel nog niet aan de slag gegaan met de AVG. En één op de vijf heeft nog niet de essentiële gegevens in kaart gebracht die nodig zijn om de AVG verplichtingen na te komen.

Datalek
Het belang om naleving van de AVG op orde te hebben, bewijst het feit dat 15% van de respondenten het afgelopen jaar een data-incident of datalek heeft gehad en dat een kwart van de respondenten verzoeken van klanten ontving om gegevens in te zien of te verwijderen.

Al met al verwacht 4 op de 10 financiële dienstverleners dat de bedrijfsrisico’s als gevolg van de AVG zullen toenemen. Desgevraagd geven respondenten aan vooral te zullen investeren in beveiligingsmaatregelen en kennis van medewerkers om persoonsgegevens veilig te kunnen verwerken. De meeste financiële dienstverleners (88%) geven aan al maatregelen te hebben genomen om kennis en bewustzijn bij medewerkers te vergroten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door DPO Network, adviesbureau op het gebied van Privacy Management in de automatisering en de financiële dienstverlening. De 100 bevraagde bedrijven geven hypotheek-, financieel, verzekerings- en pensioenadvies. De resultaten werden op 23 mei gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst van de Nationale Hypotheekbond ter gelegenheid van “één jaar AVG”.

Bron: DPO Network

GEEN REACTIES