Pensioenrechten bij scheiding straks automatisch verdeeld

Verbond: 'Verschillende pensioenpremie voor werknemers met zelfde leeftijd is niet te verkopen'
© Rijksoverheid

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft een wetsvoorstel voor de modernisering van de pensioenverdeling bij scheiding naar de Raad van State gestuurd. Daarna gaat het naar de Tweede Kamer.

Dat werd afgelopen week bekend gemaakt. De modernisering houdt in dat beide ex-partners vanaf 2021 een zelfstandig recht hebben op een deel van het ouderdomspensioen dat zij tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Vorig jaar mei kondigde Minister Koolmees al aan deze wijziging van plan te zijn, na evaluatie van de Wet verdeling pensioenrechten bij scheiding.

Een belangrijk argument voor de wetswijziging vindt Koolmees dat de (potentieel) levenslange afhankelijkheid tussen partners wordt verbroken. In de huidige situatie moeten de ex-partners nog binnen twee jaar een verzoek voor verevening indienen bij de pensioenuitvoerder. In de praktijk bleek echter dat een flinke groep (20 tot 40%) dit te laat deed, waardoor uitbetaling van de pensioenrechten bij de ex-partner moeten worden geclaimd.

Met name dit laatste is een bron van conflicten en van schrijnende gevallen, in het bijzonder wanneer de ex-partner is overleden. Hoewel de tekst van de wetswijziging nog niet bekend is en in het persbericht van het Ministerie er niet expliciet op wordt ingegaan, mag worden verondersteld dat de voorgestelde automatische verdeling ook betrekking heeft op de rechten op het partnerpensioen. Veel schrijnende gevallen ontstaan doordat een vereveningsverzoek niet binnen twee jaar is ingediend en de ex-partner nadien moeilijk traceerbaar is. Ook bestaat bij veel mensen het beeld dat het partnerpensioen automatisch wordt geregeld, terwijl ook bij de verdeling van deze rechten de genoemde termijn van twee jaar na de scheiding geldt.

Na inwerkingtreding van de wetswijziging verdelen pensioenuitvoerders de pensioenen automatisch zodra ze een melding van een scheiding krijgen. Ex-partners kunnen straks aangeven als ze het pensioen niet willen verdelen. Ook kunnen ze samen andere afspraken over de verdeling maken.

GEEN REACTIES