Initiële advieskosten in abonnement is wel beperkt mogelijk

De advieskosten van bijvoorbeeld een nieuw hypotheekadvies mogen gedurende max. 2 jaar betaald worden via een serviceabonnement.

De AFM heeft in haar nieuwsbrief van november expliciet gesteld dat het niet mogelijk is de advieskosten van bijvoorbeeld een nieuw hypotheekadvies te betalen via een doorlopend serviceabonnement. “Ook een AOV-advies met een opslag van 10 jaar op het abonnement is niet mogelijk”.

De toezichthouder herhaalt in dat verband de voorwaarden waaronder gespreide betaling door de klant van de advieskosten mogelijk zijn.

  • De mogelijkheid tot gespreide betaling door een aanbieder, bemiddelaar of adviseur wordt aangeboden voor de betaling van advies en bemiddelings-/distributiekosten;
  • Er geen enkele rente of andere kosten in rekening worden gebracht; en
  • De gespreide betaling loopt niet langer dan 2 jaar.

Als uitsluitend sprake is van bemiddeling (execution only), dan mogen de distributie- of bemiddelingskosten over meer dan 2 jaar gespreid worden. Rente of andere kosten mogen echter niet in rekening worden gebracht.

Uiteraard is – zoals ook de AFM aangeeft – het wel mogelijk om de initiële advieskosten in een serviceabonnement op te nemen. De enige voorwaarde is dat die kosten binnen de gestelde termijn van twee jaar voldaan zijn.

Daardoor is het denkbaar dat een adviseur de gespreide betaling koppelt aan een abonnement waarin ook de overige dienstverlening is vermeld die met de klant is overeengekomen. Het tarief voor het abonnement wordt dan voor de eerste twee jaar verhoogd met de ‘afbetalingstermijnen’ van de initiële advieskosten.

GEEN REACTIES