Hoogopgeleide oudere mannen zijn het meest financieel bewust

Hoogopgeleide oudere mannen zijn het meest financieel bewust
© Pexels

Laagopgeleide oudere vrouwen en hoogopgeleide oudere mannen zijn de meest financieel bewuste Nederlanders. Laagopgeleide oudere vrouwen hebben veel behoefte aan controle, hoogopgeleide oudere mannen denken veel na over geld voor de middellange en de lange termijn. De rest van Nederland is het afgelopen jaar niet financieel bewuster geworden. Dit blijkt uit de FinQ, een onderzoek naar financieel bewustzijn, uitgevoerd in de afgelopen drie jaar door Motivaction in opdracht van Aegon.

Vijf factoren bepalen financieel bewustzijn
De FinQ-score bleef nagenoeg gelijk tussen eind 2016 en eind 2017. Deze score geeft weer wat het financieel bewustzijn en de financiële vaardigheden van Nederlanders zijn. Hierbij is allereerst gekeken naar kennis, houding en gedrag van de Nederlanders op het gebied van financiën en wat die voor effect hebben op hoe ze op dit moment met geld omgaan, of ze geld voor later apart zetten en of ze zich bewust op hun toekomst voorbereiden. Daarnaast is gekeken in hoeverre Nederlanders behoefte hebben aan controle en of ze al dan niet een hekel hebben aan het regelen van financiële situatie.

Vooruitkijken
Nu de economische crisis voorbij lijkt te zijn, is Nederland niet meer alleen bezig om financieel te overleven; we durven ook wat meer vooruit te kijken. Dit geldt vooral voor Nederlanders van 25 t/m 44 jaar en hoogopgeleiden. We zien vooral bij de groep 25 t/m 34-jarigen en Nederlanders met een modaal inkomen een toename in het financieel bewustzijn.

Behoefte aan financiële controle
Acht op de tien Nederlanders heeft behoefte aan financiële controle. Ook geeft 83 procent aan voldoening te halen uit het op orde hebben van de financiën. Zes op de tien vindt dat andere Nederlanders te veel op de korte termijn denken als het gaat om geld. Dit kan komen doordat mensen aangeven het niet leuk te vinden om met geld bezig te zijn (57 procent). Bijna zestig procent van de mensen spaart wel, maar doet dit voor het kopen van spullen en vakantie (46 procent).

Geld voor later
Vooral als het gaat om geld voor later ligt het lastiger: zes op de tien Nederlanders geven aan niet te weten hoeveel inkomen ze nodig hebben na hun pensioen. Ook kan ruim de helft (54 procent) van de Nederlanders zich geen voorstelling maken van de hoogte van haar of zijn pensioeninkomen. Weinig Nederlanders hebben zaken zoals een overlijdensrisicoverzekering (17 procent) of een levensverzekering (15 procent) goed geregeld.

Directeur Pieter Paul Verheggen van Motivaction: “Nederlanders vinden een goed pensioen wel belangrijk maar doen er zelf weinig aan. Ze willen zoveel mogelijk controle hebben over hun financiële situatie, maar dat is vooral op de korte termijn gericht. Ze houden zelf geen rekening met eventuele financiële tegenvallers of met het feit dat ze na pensionering nog een aantal jaar financieel onbezorgd willen leven.”

Leeftijd
Er is nog altijd een duidelijk verband tussen leeftijd en de mate waarin mensen financieel bewust en vaardig zijn. Oudere mensen scoren hoger. Dit kan een effect zijn van leeftijd; men heeft meer tijd gehad om kennis en ervaring op te doen over financiële zaken. Op hogere leeftijd is de kans groter dat men ooit een complexere financiële handeling, zoals een erfenis ontvangen, verandering van baan of hypotheek afsluiten, heeft verricht. Financieel bewustzijn lijkt overigens voor een deel bij de opvoeding te zijn meegegeven.

Met name mannen en Nederlanders met een modaal of boven modaal inkomen zijn meer bezig met geld voor later. Laagopgeleide oudere vrouwen en hoogopgeleide oudere mannen scoren het best op financieel bewustzijn. Het grootste verschil zit in het feit dat laagopgeleide vrouwen een sterkere behoefte hebben aan controle over hun financiële situatie. Op alle factoren scoren zij hoger dan gemiddeld, behalve op geld voor later. Hoogopgeleide oudere mannen hebben veel kennis van financiële zaken en regelen hun financiën ruim op tijd. Ze zijn goed op de hoogte van hoe hun pensioen geregeld is.

Goed met Geld Test
Naar aanleiding van het onderzoek kondigt Aegon vandaag de lancering van de Goed met Geldtest aan: een laagdrempelige manier waarop Nederlanders binnen drie minuten weten hoe het staat met hun financieel bewustzijn. Afhankelijk van hun geldtype krijgen ze tips en filmpjes om beter te worden met geld.

Bron: Aegon

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES