Holland Financial Centre gaat nieuwe fase in

Na het vertrek van overheid en toezichthouders uit het bestuur maakt HFC een omslag naar een kleiner en duurzaam overlegplatform.

In februari besloot het stichtingsbestuur een eind te maken aan de publiek-private samenwerking.

Directe aanleiding was de negatieve publiciteit rond Sjoerd van Keulen, ex-topman van SNS-Reaal en tot dat moment nog voorzitter van HFC. Dat ontlokte minister Dijsselbloem de uitspraak: “Een organisatie als HFC met ministerie, AFM, DNB en marktpartijen in het bestuur kan niet meer”. HFC is nu een nieuwe fase ingegaan en meldt:

“In de gesprekken die de afgelopen tijd zijn gevoerd over de wensen en mogelijkheden ten aanzien van de strategie van HFC kwam veelvuldig naar voren

i) het belang van en behoefte aan cross-sectoraal strategisch overleg,

ii) behoefte aan gezamenlijke aandacht voor de internationale ontwikkelingen en

iii) de noodzaak om de publiek-private dialoog over maatschappelijk relevante en (deel)sector overstijgende kwesties te voeren en op gang te houden.

HFC is door haar cross-sectorale positionering een goede plek om deze issues met elkaar te bespreken en waar mogelijk gezamenlijke oplossingen aan te dragen.

Om krachten te bundelen en zo efficiënt mogelijk om te gaan met mensen en middelen, wordt met deelnemers een step-change naar een kleiner en toekomst bestendig HFC besproken en dit idee wordt positief ontvangen en onderschreven. Het nieuwe HFC wordt weer meer een cross-sectoraal strategisch overlegplatform voor maatschappelijk relevante kwesties waaraan de financiële sector (banken, verzekeraars, pensioenfondsen, asset managers, beurzen, handelaren) en de daarmee verbonden zakelijke dienstverleners (accountants, juristen, fiscalisten, adviseurs) een bijdrage kunnen leveren. Met overleg op topniveau en waar gewenst werkgroepen die e.e.a. uitwerken in diensten, producten, papers of evenementen.

We staan aan de vooravond van het verder invullen van dit plan en zullen dat doen met deelnemers en brancheorganisaties. Naast een nadere uitwisseling van gedachten over en wensen bij de plannen, hoort ook de vraag hoe bestuur, deelnemers en bureau op een effectieve wijze een bijdrage kunnen leveren aan het nieuwe HFC. En dus hoe we waarborgen dat ons gezamenlijke lange termijn belang bij een gezonde financiële sector in Nederland de aandacht krijgt die het verdient.”

GEEN REACTIES