De toekomst van de PPI-markt: 2. Brand New Day

Met name in het vermogensbeheer kunnen premiepensioeninstellingen (qua productaanbod) hun toegevoegde waarde laten zien.

De premiepensioeninstelling van Brand New Day is de eerste die reageert op de visie van De Goudse op de PPI-markt.

We legden de volgende vragen voor aan Jan Willerm Hoitsma, commercieel directeur Brand New Day PPI.

Beweegt zoals De Goudse zegt de PPI-markt zich naar een prijs-volumemarkt met gestandaardiseerde producten?

Dat klopt voor een deel zeker. De administratie en risicoverzekeringen worden bij de PPI’s steeds meer standaard. Maar de kosten hiervan zijn slechts 20% van de totale kosten. Het vermogensbeheer is niet standaard en is 80% van de totale kosten.

Met name in het vermogensbeheer kunnen PPI’s (qua productaanbod) hun toegevoegde waarde nog laten zien. Denk aan de beleggingsstrategie, daar zitten nog flinke verschillen in. Ook zien wij dat bij een aantal aanbieders de kosten van vermogensbeheer optisch laag zijn, maar dat de totale werkelijke beheerkosten aanzienlijk hoger zijn. Dit komt met name door alle kosten die in de aangeboden fondsen worden verwerkt. Wij merken dat de pensioenadviseur die toegevoegde waarde van het vermogensbeheer steeds meer ziet en erkent.

Is de verwachte groei van de markt uitgebleven?

Wij schatten in dat de totale DC markt op dit moment uit zo’n 30.000 bedrijven bestaat. Elk jaar eindigt het contract bij 6.000 bedrijven. Dat is dus een behoorlijke markt om te acquireren. Daarnaast schatten wij dat er elk jaar zo’n 750 tot 1.000 nieuwe bedrijven bijkomen die met DC starten. Onze PPI heeft nu zo’n 5% van die markt en we willen groeien naar 10%.

Het klopt dat de verschuiving van DB naar DC nog niet echt op gang is gekomen. Wij verwachten echter wel dat dit de komende jaren steeds meer gaat gebeuren. 
Een belangrijke reden trouwens waarom de DC volumes nog laag zijn, is dat de waardeoverdracht traag of niet verloopt. Huidige aanbieders rekenen behoorlijke kosten per deelnemer om het geld over te boeken.

Daardoor wordt er helaas regelmatig voor gekozen om de waardes niet over te dragen.

Kan je als PPI (g)een onderscheidende positie innemen door het bieden van service en meerwaarde voor de klant?

We zijn het helemaal met de Goudse eens dat je goede service moet bieden. Het is ook onze strategie om onze klanten te verbazen met een on-Nederlandse service. Daarvoor dien je enerzijds zoveel mogelijk te automatiseren en anderzijds je klantenservice op orde te hebben, zodat je jouw klanten snel kunt helpen. Belangrijk is wel dat je als PPI-team volledige focus moet hebben op pensioen. Wij hebben een team dat zich fulltime bezighoudt met de PPI.

Als je die volledige focus niet hebt en het in je reguliere bussiness erbij doet, is het lastig om een succesvolle PPI te worden. Wij denken dat er op termijn ruimte is voor zo’n 5 tot 6 succesvolle PPI’s. Met de huidige instroom en activiteiten zijn wij gelukkig goed op weg om daar ééntje van te zijn.

GEEN REACTIES