‘Historisch’ akkoord in woekerpolisaffaire tussen Allianz en consumentenorganisaties

'Historisch' akkoord in woekerpolisaffaire tussen Allianz en consumentenorganisaties

Allianz heeft een akkoord bereikt met Vereniging Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces over het tegemoetkomen van polishouders van beleggingsverzekeringen die Allianz in het verleden heeft verkocht. De hoogte van de tegemoetkoming is voor elke polishouder anders en wordt individueel bepaald. Het betreft een substantiële vergoeding met een minimum van € 500,- per polis.

Dit is de eerste tegemoetkomingsregeling die door de drie belangenorganisaties met een verzekeraar is gesloten. Partijen onderhandelden meer dan een jaar over de regeling. Allianz is tevreden met de regeling die is getroffen: ”Dit is voor de betrokken polishouders, maar ook voor ons, een belangrijk moment. We kunnen ons nu samen met onze klanten nog meer richten op de toekomst.”

Ook de consumentenorganisaties kijken positief terug op het onderhandelingstraject. Voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl spreekt van een historisch moment: “Het akkoord wat wij met Allianz hebben gesloten doet recht aan de schade die onze leden hebben geleden en staat in geen verhouding tot de magere compensatieregelingen uit het verleden.”

Brom: Allianz, Woekerpolis.nl

GEEN REACTIES