Het blijven onzekere tijden voor pensioenfondsen

Het blijven onzekere tijden voor pensioenfondsen
© Pixabay

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april gestegen van 108% naar 110%. De rente steeg en de aandelen noteerden positieve resultaten. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef stabiel op 108%.Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, dat dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Rente licht gestegen
Na een daling in maart steeg de rente in april gemiddeld met ongeveer drie basispunten. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, bleef stabiel op 2,5%. Door de lichte rentestijging daalde de waarde van de verplichtingen per saldo met ongeveer 0,5%. De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden – bleef stabiel op 108%.

Vermogen pensioenfondsen iets gegroeid
Het vermogen van pensioenfondsen steeg met ongeveer 1%. Door de rentestijging daalde de vastrentende waardenportefeuille met ongeveer 0,7%. Ondanks de dreigende handelsoorlog tussen Amerika en China aan het begin van de maand stegen de aandelen in ontwikkelde markten met 3%. Oorzaak zijn goede economische cijfers en het hoge consumentenvertrouwen. In opkomende markten waren de aandelenresultaten met 1,3% iets bescheidener. Onroerend goed steeg eveneens in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met ongeveer 1%.

Dekkingsgraad blijft grillig
Na het uitblijvende herstel in het eerste kwartaal van het jaar, pakt de dekkingsgraad nu de stijgende lijn weer op. Zowel de rente als de aandelenkoersen stegen. Door onder andere importheffingen, een mogelijke renteverhoging door de Federal Reserve en geopolitieke ontwikkelingen blijven het onzekere tijden en daardoor blijft het herstel kwetsbaar.

“Ook nu weer blijkt hoe grillig de dekkingsgraad is,” stelt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. “Na een opleving begin dit jaar en een daling in maart, zien we nu weer een stijging. Dat de dekkingsgraad zo vaak verandert, is een weerspiegeling van onzekere tijden. Pensioenfondsen zullen daar rekening mee moeten houden.”

Sociale partners aan zet voor nieuw pensioenstelsel
De ontwikkeling van een nieuw pensioenstelsel dreigt stil te vallen nu de deadline uit het regeerakkoord is verstreken. De bal ligt bij de sociale partners, maar onduidelijk is wanneer zij met advies komen. Ondertussen gaat de consolidatie van de pensioenfondsen onverminderd door.

“Pensioenfondsen beraden zich op hun toekomst en wachten een nieuw pensioenstelsel steeds minder vaak af,” aldus Driessen. “Door de huidige marktomstandigheden zijn de alternatieve uitvoeringsvormen echter beperkt. Het meest zien we aansluitingen bij bedrijfstakpensioenfondsen en APF-en.”

Bron: Aon

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES