Markt van intermediairs blijft zich gestaag verbeteren

Investeerders en verzekeraars jagen overnamegolf intermediairs aan

Het gaat langzaam beter met de intermediaire markt. De liquiditeit van het gemiddelde intermediairkantoor is verbeterd. Dat betekent dat er financieel minder op verzekeraars wordt geleund. Dat blijkt uit de Marktflitsen van het Ratinginstituut Financiële Dienstverlening, waarin cijfers over 2017 worden vergeleken met 2016 en 2015.

Toch is er bij 16% van de intermediairs in 2017 nog sprake van een verhoogd risico (19,3% in 2016). Dit betekent dat bijna 1 op de 6, nog altijd ruim 1.000 intermediairs, een onvoldoende scoren. Maar verbetering van de financiële gezondheid van de intermediairs (credit rating) leidt in 2017 wél voor het eerst tot verbetering van de betaalscore, aldus het RIFD.

Slecht scorende kantoren komen echter moeilijk uit hun benarde financiële positie. In totaal scoort nog altijd 15,6% een onvoldoende. Nog 2% van de intermediairs deponeert niet of te laat zijn jaarcijfers. Maar nu de cijfers beter zijn, is het intermediair eerder bereid deze te deponeren.

Volgens de Marktflitsen voldoet 30% niet aan de minimum eisen volgens de VSV (voorbeeld samenwerkingsovereenkomst volmacht) op het gebied van solvabiliteit en liquiditeit. Dat betekent dat verzekeraars bij deze gevolmachtigden cijfers mogen opvragen uit de groep. Overall gaat het in lijn met de gehele sector echter ook bij deze bedrijven beter.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid neemt licht toe in de sector. De kantoren worden gemiddeld wat groter (van 4,9 naar 5,1 FTE). Het aantal FTE steeg met 240 naar 32.742 in 2017.

Het aantal starters neemt toe en het aantal stoppers neemt af. Per saldo is er nog steeds een daling, 2% in 2017 (4% in 2016). Het aantal kantoren neemt sterker af dan het aantal vestigingen. Dit betekent dat de bestaande kantoren steeds groter worden door fusies en overnames.

Specialisatie
Van de startende kantoren profileert 75% zich als een gespecialiseerd kantoor. Ook in 2017 zijn er weer veel hypotheekadviseurs gestart. Opvallend is dat ook veel kantoren zich als schadekantoor of financial planner positioneren

Het aantal concerns, intermediairs met aangesloten instellingen, neemt licht af van 454 naar 443. Ook het aantal aangesloten instellingen neemt wat af. Het RIFD verwacht dat het aantal aangesloten instellingen zal blijven dalen doordat als gevolg van juridische fusies, entiteiten verdwijnen.

Het aantal gevolmachtigden nam in 2017 met een kleine 4% af (was 10% in 2016). Er zijn door verzekeraars precies 8 volmachten minder afgegeven dan in 2016. Vooral het wegvallen van Aegon en Dela als volmachtgever was te merken in de cijfers over 2016. De volmachtmarkt lijkt zich nu qua aantallen te stabiliseren.

Bron: RIFD

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES