NN gaat gevolmachtigd agenten verschillend belonen

Verzekeraar Nationale-Nederlanden stapt af van het standaardtarief dat wordt gerekend voor een verzekeringsportefeuille van een volmachtkantoor.

NN wil daarmee de kwaliteit en winstgevendheid van het volmachtkanaal verbeteren. Dat stellen Gerard van Rooijen, directeur Zakelijk Schade, en Maurice Wagenaar, directeur Volmacht (beiden bij NN), in een interview in GA-Magazine, het ledenblad van de NVGA. NN wil in het volmachtkanaal gaan werken met ‘data driven underwriting’.

Klantgroepen
Van Rooijen: ‘Vanuit een cijfermatige analyse willen we bekijken welke maatregelen het best genomen kunnen worden gericht op die specifieke portefeuillenemer om de samenwerking op een succesvolle wijze te kunnen voortzetten. Nu hanteren we één motorrijtuigentarief. Echter, de klantgroepen van een gevolmachtigde of de mate van bediening van een klant (online of persoonlijk) betekent dat niet iedere portefeuille identiek is.’ NN kan dan wel aan iedereen het standaard product en tarief geven, maar dit kan volgens Van Rooijen daarom voor iedereen anders uitpakken. ‘Op basis van data-analyse kunnen we dat gerichter doen. De gegevensuitwisseling gaat steeds verder. Een gevolmachtigde verschaft steeds meer informatie aan ons en daarmee kunnen we in samenspraak kijken hoe we tot een maatwerktarief of aanpassing van condities kunnen komen.’

Efficiency
Van Rooijen vindt verder dat, ondanks de verlaging van de tekencommissie met 1%, deze commissie nog steeds aan de hoge kant is in vergelijking met concurrenten. ‘Met elkaar moeten we streven naar meer efficiency. Dat is nodig om de winstgevendheid op peil te brengen voor alle stakeholders, maar ook omdat klanten niet meer bereid zijn om hoge distributiekosten te betalen.’ Van Rooijen ziet een aantal scenario’s om de gevolmachtigde meer houvast te geven, zoals het aanbrengen van een splitsing tussen zakelijke en particuliere producten, een rendementsbeloning of een beloning op basis van kwaliteit. ‘Als je meer specifieke proposities maakt, krijg je sowieso meer maatwerkafspraken en mogelijk differentiatie in tarief.’ Volgens Wagenaar zullen volmachtkantoren zich daarom meer gaan richten op de vraag welke klantengroepen ze willen bedienen en minder op het verzorgen van de administratie. ‘Het gaat om het vermarkten van de producten, daar ligt de toegevoegde waarde. Daar moeten we met elkaar in durven investeren en experimenteren.’

Integratie
Verder geven de twee een update over de integratie van NN en Delta Lloyd. Maurice Wagenaar: ‘Vanaf 1 april zijn de respectievelijke volmachtafdelingen als één afdeling verder gegaan met Den Haag als standplaats. Acceptatie en beheer (inclusief financiële afrekening van rekeningen courant en audits) maken hier eveneens onderdeel vanuit. Er zijn zeventien acceptatiemedewerkers specifiek voor de volmachten werkzaam. Ook onze nieuw vormgegeven marketing- en verkooporganisatie is per die datum actief, met één team van negen accountmanagers.’

Bron: GA Magazine

GEEN REACTIES