‘Hagelschade gaat verdubbelen’

Premie hagelschade verdubbelt
© Px

Verzekeraars en verzekerden moeten in de komende jaren rekening houden met veel meer schade als gevolg van hagelbuien.

Dat is een van de conclusies die naar voren kwam tijdens een webinar dat het Verbond van Verzekeraars vorige week organiseerde naar aanleiding van haar klimaatrapport ‘Hoofd boven water’ van najaar 2017. In het webinar schetste Gijs Kloek, senior manager Research & Development bij Achmea Reinsurance en lid van de Issuecommissie Klimaat van het Verbond, dat op basis van de huidige klimaatscenario’s het aantal tropische dagen gaat toenemen. ‘Dat betekent dus meer kans op warme verticale luchtstromen en dus meer extreme neerslag zoals hagel.’

Hageldata
In de afgelopen jaren bleek dat vooral in het oosten en zuidoosten van Nederland de aanwezigheid van hagel het grootst was. ‘Dit is echter op basis van tamelijk weinig observaties, dus heel harde conclusies voor de toekomst kunnen we daar niet over trekken’, aldus Kloek. Daar is meer onderzoek voor nodig en hij roept verzekeraars dan ook op om eigen ‘hageldata’ te delen met het Verbond en met het KNMI. Voor wat betreft schade als gevolg van extreme regenval is de verwachte toekomstige stijging wat minder hoog dan bij hagel, maar met dertig tot veertig procent nog altijd fors. Bij brand- en motorverzekeringen wordt een extra schadelast verwacht van ongeveer €250 mln vanwege de hogere neerslagrisico’s.

Impact
Voor wat betreft de verzekeringen voor woonhuizen en auto’s (en de hoogte van de premie) lijkt de impact mee te vallen, betoogde Timo Brinkman, beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars en ook lid Issuecommissie Klimaat. ‘Bij woonhuizen valt de omvang van weer-gerelateerde schades met ongeveer 18% van de totale schade, nogal mee. Bij autoverzekeringen wordt bij WA-verzekeringen sowieso geen neerslagschade vergoedt, iets waar veel consumenten zich overigens niet bewust van zijn.’ Wel wijst Brinkman op mogelijke omvangrijke schades bij grote wagenparken van leasebedrijven, die over het algemeen een cascoverzekering hebben. Opmerkelijk is dat bij cascoverzekeringen het risico van overstroming wel gedekt is, omdat er vanuit wordt gegaan dat een auto mobiel is. Maar Brinkman vroeg zich in het webinar af hoe realistisch dat eigenlijk is, met de toenemende filedruk op de wegen.

Overstroming
Bij woonhuizen (en bedrijven) is schade door overstroming zoals bekend niet gedekt. Iets wat veel Nederlanders niet weten: maar liefst 46% denkt dat dit risico door de eigen verzekeraar gedekt is, zo blijkt uit een peiling van Gfk. Voor Brinkman is dit aanleiding om als Verbond van Verzekeraars samen met de overheid op dit onderwerp duidelijker te communiceren. Bij overstroming door de zee of een dijkdoorbraak bij de grote rivieren, neemt de overheid de schadevergoeding op zich door middel van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen. Schade door wateroverlast vanwege lokale extreme neerslag of een lokale overstroming, valt echter niet onder de WTS, stelt Gijs Kloek. Op dit moment onderzoekt een speciale projectgroep of de zogeheten ‘neerslagclausule’ wel beter op de WTS kan aansluiten.

Agrariërs
Voor de gevolgen van de klimaatrisico’s voor de agrarische sector zijn nog geen harde beleidsvoornemens beschikbaar, bleek uit het webinar. Op dit moment loopt nog een onderzoek van het Verbond samen met LTO Nederland en de Universiteit Wageningen over de mogelijkheden voor weersverzekeringen. De huidige Brede Weersverzekeringen vinden veel agrariërs te duur, wat onder meer komt door de assurantiebelasting van 21%. Wel is duidelijk dat de risico’s enorm zijn, vindt Brinkman. ‘Bij gewassentelers kan extreme neerslag de hele jaaropbrengst in gevaar brengen. Daarnaast kunnen hagel, het zogeheten ‘horizontaal water’, droogte en verzilting zorgen voor veel schade.’

GEEN REACTIES