Wetenschappers onderzoeken psychische klachten na verkeersschade

© Pixabay

Vier verzekeringsmaatschappijen (Achmea, ASR, Delta Lloyd en ZLM) werken mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar zogenoemde ‘moeilijk objectiveerbare klachten’ bij verkeersslachtoffers. Bedoeling is een screeningsinstrument te ontwikkelen waarmee in een vroeg stadium vastgesteld kan worden of een verkeersslachtoffer een verhoogde kans heeft op chronische, psychische klachten.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat van alle verkeersslachtoffers ongeveer 20% chronische, moeilijk objectiveerbare klachten ontwikkelt. Ook is uit de wetenschappelijke literatuur bekend dat er een verband bestaat tussen psychosociale factoren, zoals angst, depressie, een laag vertrouwen in het eigen herstel, een gevoel van onrechtvaardigheid en problematische omstandigheden, en het ontwikkelen van chronische klachten. Tot nu toe is er alleen onderzoek gedaan waarin die factoren los van elkaar werden onderzocht. De onderzoekers willen nu juist die combinatie van factoren bestuderen.

Hulpmiddel
Het te ontwikkelen sreeningsinstrument is bedoeld als hulpmiddel om in een vroeg stadium vast te kunnen stellen of een letselschadeslachtoffer risico loopt om chronische klachten te ontwikkelen. Als het lukt om een goed werkende screener te ontwikkelen, komt een volgende stap in zicht, namelijk het gericht aanbieden aan de risicogroep van een speciaal behandelings- en afwikkelingstraject, waarin slachtoffers onder andere in een vroeg stadium (psychosociale) hulp wordt geboden. De verwachting is dat hiermee het chronisch worden van de klachten in tenminste een aantal gevallen kan worden voorkomen.

De vier deelnemende verzekeringsmaatschappijen zenden in hun online contact met letselschadeslachtoffers een link naar het online onderzoek, met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de VU, het NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving), en het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen). De resultaten worden verwacht in het najaar van 2018.

Bron: Letselschade Raad

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES