Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

Vanwege de grote overlap en samenloop van klachten bij de Geschillencommissie BKR en de Geschillencommissie Kifid, gaat de eerstgenoemde per 1 oktober op in de Geschillencommissie van het Kifid. Deze samenvoeging moet de doelmatigheid van de klachtenafhandeling vergroten.

Straks is er voor consumenten en voor (klein)zakelijke klanten van Stichting BKR één toegankelijk loket om financiële klachten zorgvuldig af te handelen. Consumenten met een klacht over een kredietregistratie leggen die in eerste instantie voor aan de kredietaanbieder die de registratie heeft gedaan. Als zij er met elkaar niet uitkomen, dan kunnen zij tot 1 oktober terecht bij de Geschillencommissie BKR. Vanaf 1 oktober is Kifid voor klachten over kredietregistraties het enige loket. Het indienen van een klacht bij Kifid is gratis voor een consument. Bij het BKR betalen zij nu nog €50,- die ze terugontvangen als zij in het gelijk worden gesteld. Kleinzakelijke ondernemers kunnen al sinds 2018 bij Kifid terecht met een klacht over hun krediet. Zij betalen €250 voor behandeling van hun klacht.

Kifid zal de klachten behandelen volgens het reglement Geschillencommissie Kifid. De kennis van de Geschillencommissie BKR blijft zoveel als mogelijk behouden. Leden van de Geschillencommissie BKR zijn uitgenodigd om deel uit te maken van de Geschillencommissie Kifid. Het uitgangspunt is hierbij om de kennis en ervaring met het beoordelen van klachten over kredietregistraties te behouden binnen de kwaliteitskaders en reglementen van Kifid.

GEEN REACTIES