Starters kiezen voor lagere maandlasten met aflossingsvrije hypotheek

Hypotheker breidt uit en varieert met distributievormen

Uit cijfers van De Hypotheker blijkt dat starters op de woningmarkt in het eerste kwartaal van 2021 vaker kiezen voor een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Deze groep koos maar liefst 14 procent vaker voor aflossingsvrij dan een jaar eerder. Ten opzichte van twee jaar geleden is dit zelfs 46 procent meer. De Hypotheker noemt als reden een combinatie van steeds hoger wordende huizenprijzen en de lage rente.

Aflossingsvrij vooral populairder bij starters
Sinds 2013 kan geen gebruik meer gemaakt worden van de hypotheekrenteaftrek bij een aflossingsvrije hypotheek. Daardoor wordt deze hypotheekvorm voornamelijk gekozen door doorstromers die al voor 2013 een aflossingsvrije hypotheek hadden. Ook kiezen mensen die veel overwaarde hebben, vaker voor aflossingsvrij. Zij hoeven relatief weinig te lenen. Uit de nieuwste cijfers van De Hypotheker blijkt nu dat bij bijna alle leeftijdsgroepen de populariteit van de aflossingsvrije hypotheek toeneemt. De groep tussen 25 en 35 jaar spant echter de kroon met een toename van 14% in een jaar.

“Deze ontwikkeling is al voor het tweede achtereenvolgende jaar zichtbaar. De populariteit van de aflossingsvrije hypotheek onder deze leeftijdsgroep is te verklaren door de zeer lage hypotheekrente in combinatie met almaar stijgende huizenprijzen, vooral in de Randstad”, vertelt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “Hoewel starters bij een aflossingsvrije hypotheek minder profiteren van een fiscaal voordeel in de vorm van de hypotheekrenteaftrek wegen de lagere maandlasten hier – mede door de lage rente – voor veel jonge huizenkopers duidelijk tegenop. Zo kunnen zij netto al 100 euro per maand besparen als zij kiezen voor een hypotheek van 350.000 euro bij een aflossingsvrij deel van 20 procent en 259 euro bij een aflossingsvrij deel van 50 procent, bij een rentevaste periode van 20 jaar voor 1,9 procent. Hierbij is het verschil in hypotheekrenteaftrek ook verrekend.”

Hypotheekrenteaftrek steeds minder interessant
Bij een lineaire of annuïtaire hypotheek neemt het te betalen rentebedrag in de loop van de tijd af doordat er afgelost wordt. Daarnaast stijgen de huizenprijzen al geruime tijd, waardoor het eigenwoningforfait voor de meeste woningen toeneemt. Het verschil tussen dit eigenwoningforfait en de aftrekbare rente bepaalt hoe groot het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek is. Dit verschil wordt steeds kleiner waardoor de hypotheekrenteaftrek zijn voordeel verliest.

Lagere maandlasten
Een (deels) aflossingsvrije hypotheek levert dus lagere maandlasten op, ondanks dat het ten koste gaat van de hypotheekrenteaftrek. Starters kiezen steeds vaker voor deze mogelijkheid de maandlasten te verlagen. Zij moeten daarbij echter wel rekening houden met de gevolgen op lange termijn. Zo lossen zij minder af op hun hypotheek, wat ze terug kunnen zien als ze de woning weer verkopen. Bovendien kan in de toekomst de rente gaan stijgen, waardoor de maandlasten na afloop van de rentevaste periode opeens flink kunnen toenemen.

GEEN REACTIES