Veel bedrijfsbranden in 2020, ondanks thuiswerken

Veel bedrijfsbranden in 2020, ondanks thuiswerken
© Pixabay

Het vele thuiswerken vanwege corona in 2020 heeft het aantal bedrijfsbranden slechts mondjesmaat doen dalen. Waren er van 2017 tot en met 2019 gemiddeld 4.079 bedrijfsbranden per jaar, in 2020 waren dat er 3.617.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Risicomonitor Bedrijfsbranden, berekend door het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars. De meeste branden ontstonden in panden met een industriële functie (30 procent), gevolgd door kantoren (23 procent) en winkels (20 procent). In de provincie Limburg registreerden verzekeraars in 2020 relatief gezien de meeste claims. Gemiddeld woedden daar 4,8 branden per 1000 zakelijke locaties, gevolgd door de provincie Noord-Brabant (4,5) en Overijssel (4,3).

Stalbranden
Belangrijkste oorzaken van de branden in 2020 waren brandstichting, kortsluiting en menselijk handelen. Opvallend is dat bij 42 procent van de branden de oorzaak niet kan worden achterhaald. De meeste branden in de jaren 2017-2020 ontstonden op doordeweekse dagen, vooral op maandag (gemiddeld 12,6 keer) en donderdag (gemiddeld 12,3 keer). De grootste omvang van de schade zagen verzekeraars bij bedrijven in de agrarische sector (o.a. stalbranden) en bedrijven die goederen opslaan. Branden bij dit soort ondernemingen leidden in circa een kwart van de gevallen tot het volledig afbranden van het bedrijfspand. Wat veelal leidt tot het faillissement van de ondernemer.

Brand voorkomen
Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond: “Vaak is de impact van een brand groter dan ondernemers denken, dat is zeker het geval voor ondernemers waarvan de buffers door de coronacrisis lager zijn dan normaal.” Na een brand kunnen ondernemingen in grote financiële problemen komen als dit soort gevolgschade niet goed is verzekerd. “Een brand zorgt namelijk vaak voor bedrijfsonderbreking, ongeveer de helft van de ondernemingen is na zo’n brand binnen twee jaar failliet. Het voorkomen van een bedrijfsbrand is om al deze redenen cruciaal.” Op de website Checklistbrand.nl kunnen ondernemers informatie over brandoorzaken vinden en zelf een risicoscan uitvoeren. Daarnaast stelden het Verbond en Brandweer Nederland eerder het visiedocument ‘Brandveilig ondernemen’ op.

Stichting Salvage
Het Verbond publiceert de Risicomonitor Bedrijfsbranden dit jaar voor de tweede keer en maakt hierbij gebruik van de cijfers geleverd door aangesloten verzekeraars en Stichting Salvage, die gedupeerden namens verzekeraars eerste hulp na brand biedt. In 2020 rukte de stichting 1450 keer voor bedrijfsbranden uit – ongeveer een derde van het totale aantal uitrukken.

GEEN REACTIES