Geen pensioenregeling? Meld het bij de SER.

SER geen pensioen meld het nu bij de SER

Op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars heeft de SER het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht. De reden hiervoor is dat een op de tien werknemers geen aanvullend pensioen opbouwt.

De overgang van een salaris naar de AOW zal voor veel mensen een achteruitgang in inkomen betekenen. Daarom is het voor werknemers belangrijk dat ze een aanvullend pensioen opbouwen. Ook de werkgever heeft er voordeel bij: het maakt hem aantrekkelijker voor nieuwe werknemers en het helpt om bestaande werknemers vast te houden. Het is voor werkgevers echter niet altijd even makkelijk om een goede pensioenregeling aan te bieden. Het nieuwe meld- en informatiepunt moet hierbij de helpende hand bieden.

Inzicht

Met geenpensioen.nl willen de betrokken organisaties ook inzicht krijgen in welke bedrijven en sectoren geen pensioenregeling hebben en waarom ze dat niet hebben. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hierover een melding doen op de website.

Stappenplan voor werkgevers

Voor werkgevers die nog geen pensioenregeling aanbieden aan hun werknemers maar dat wel willen gaan doen, heeft de Stichting van de Arbeid een stappenplan opgesteld. In zes stappen worden werkgevers door het proces geleid met de bedoeling dat ze daarmee in staat zijn een goede regeling af te sluiten.

De eerste vraag is of er een verplichting bestaat, bijvoorbeeld om deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Is dit het geval, dan moet de werkgever zich zo snel mogelijk aansluiten. Geldt er geen verplichting, dan is de werkgever vrij om zelf een pensioenregeling in te richten.

Volgens de Stichting van de Arbeid is het altijd verstandig op zoek te gaan naar een goede pensioenadviseur, die past bij de situatie. Deze kan helpen bij de voorbereidingen voor het samenstellen van een pensioenregeling. Daarnaast is het ook van belang de werknemers te betrekken in het proces.

Er is een uitgebreide beschrijving beschikbaar waarin de zes stappen worden uitgelegd.

Bron: SER

GEEN REACTIES