Fusies mogelijk voor bedrijfstakpensioenfondsen

copyright Pixabay

Het wordt voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker om te fuseren. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat vrijdag bekend werd.

Bedrijfstakfondsen krijgen in het voorstel de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden. Dat mag nu nog niet.

Met het voorstel ondersteunt het kabinet bedrijfstakpensioenfondsen die op zoek zijn naar schaalvergroting om hun uitvoeringkosten omlaag te brengen. Dat levert een beter pensioenresultaat op voor de deelnemers. Nu is fuseren voor bedrijfstakpensioenfondsen waar werknemers verplicht bij zijn aangesloten niet toegestaan als de dekkingsgraden van de fondsen ten tijde van de fusie te veel verschillen. Het kabinet wil deze hobbel wegnemen.

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen die willen fuseren krijgen daarom de mogelijkheid om alvast te fuseren met tijdelijk financieel afgescheiden vermogens en geleidelijk de dekkingsgraden naar elkaar toe te brengen, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan ter bescherming van de deelnemers.

GEEN REACTIES