Fred de Jong wil onafhankelijkheidslabel voor financieel adviseur

Het cijfer geeft de mate van onafhankelijkheid aan; een nul achter de naam is geheel afhankelijk, een tien is totaal onafhankelijk.

De AFM moet toezien op het juiste gebruik van de onafhankelijksheisscore richting de consument in reclames, dienstenwijzers, website, en adviesgesprekken. De Jong ziet het voplgende model voor zich: voor elke vorm van onafhankelijkheid ontvangt een financieel adviseur een punt. Naarmate er meer punten worden gescoord, is de onafhankelijkheid groter, met een maximum van tien punten bij een kantoor dat als 100 procent onafhankelijk kwalificeert.

Zijn scoretabel voor bepalen onafhankelijkheid tussenpersoon (10 punten = maximaal onafhankelijk):

1. Beloning geheel op basis van provisie cliënt (ook schadeverzekeringen)

2. Eigen AFM-vergunning bemiddelen of adviseren

3. Geen volledig eigendom van een bank of een verzekeraar

4. Geen contractuele productieverplichting

5. Geen hypotheek op kantoorpand door aanbieder waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten

6. Geen lening bij aanbieder waarmee samenwerkingsovereenkomst is gesloten

7. Geen voordelige financiering van de portefeuille

8. Geen voorkeursmaatschappijen (evenredige spreiding van productie). Bij elk advies wordt een zo groot mogelijk aantal producten en aanbieders betrokken in de analyse.

9. Niet meer dan 10 procent aandelenbezit door een aanbieder

10. Niet meer dan 50 procent aandelenbezit door een aanbieder

Fred de Jong erkent dat een dergelijke scoretabel nog niet alles zegt over de kwaliteit van een intermediair. “Ook een kantoor dat op basis van deze objectieve criteria 100 procent onafhankelijk is, kan in haar gedragingen verkeerde adviezen geven of met een zeer beperkt aantal aanbieders samenwerken.”

Maar, zo stelt hij: “Het model kan wel helpen om de consument de mate van onafhankelijkheid van een intermediair, voorafgaand aan het advies vast te laten stellen. Omdat de kans op een goed advies groter wordt naarmate de onafhankelijkheid toeneemt. En daarmee wordt in ieder geval een deel van de informatiekloof gedicht.”

Het artikel waarin hij de gedachte voor dit label uitwerkt is te vinden op de website van MeJudice.

GEEN REACTIES