Helft van bedrijven wereldwijd kampt met financieel-economische misdaad

Helft van bedrijven wereldwijd kampt met financieel-economische misdaad
© Pixabay

Wereldwijd wordt de helft van alle bedrijven geconfronteerd met financieel-economische criminaliteit. In 2016 was dit nog 36 procent. Verduistering van geld en goederen, cybercrime en consumentenbedrog staan in de top drie van meest voorkomende fraudegevallen. Dat blijkt uit de Global Economic Crime and Fraud Survey 2018 van PwC, een tweejaarlijks onderzoek onder 7200 respondenten uit 123 landen, waaronder Nederland. Nederlandse respondenten blijken vooral alert op cybercrime.

Volgens Sylvie Bleker, compliance- en integriteitsdeskundige van PwC en tevens als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zijn er enkele verschillen in het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van het wereldwijde onderzoek. ‘Cybercrime wordt in Nederland als een groter gevaar gezien dan uit de mondiale enquête blijkt. Bijna de helft – 46 procent – ziet cybercrime als de grootste bedreiging voor de komende twee jaar. Wereldwijd is dit maar 26 procent.’

Te weinig aandacht voor anti-fraudebeleid
Daarnaast is er een groot verschil op het gebied van regelgeving tussen Nederland en de rest van de wereld. Bleker: ‘In gereguleerde sectoren, zoals de financiële, is er geen onderscheid. Maar Nederland valt op in sectoren die niet gereguleerd zijn. Daar is veel te weinig aandacht voor een goed anti-fraudebeleid en voor integriteitsprotocollen. Je hoort hier vaak: “we kennen ons personeel, dat soort dingen gebeurt bij ons niet.” Uiteindelijk is het maar zeer de vraag of je je personeel en derden echt zo goed kent. We screenen nog steeds veel te weinig. Daarnaast is het belangrijk om de taal van je medewerkers te spreken. Zij kunnen de beste bedoelingen hebben, maar moeite hebben om de juridische protocollen te begrijpen.’

De houding van deze bedrijven resulteert erin dat in Nederland tweederde van de bedrijven een anti-fraudebeleid heeft en aandacht schenkt aan integriteitsvraagstukken, tegenover ruim driekwart wereldwijd. En meer dan dertig procent van de ondervraagde Nederlandse bedrijven heeft niets op dit gebied. In de rest van de wereld is dat slechts zeventien procent.

Data-analyse biedt kansen
‘Het is onjuist te stellen dat fraude zich verder kan verspreiden vanwege de vergaande automatisering’, aldus Bleker. ‘Natuurlijk neemt computercriminaliteit hand over hand toe, maar we moeten ook de andere kant van de medaille bekijken. De huidige ontwikkelingen bieden ook meer kansen om fraude te bestrijden.’ Onlangs hielp PwC een vervoersbedrijf met het achterhalen welke persoon achter brandstichtingen zat. ‘Als we fraude geen betere toekomst gunnen, moeten we het wapen van data-analyse ter hand nemen.’

Bron: PwC

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

 

GEEN REACTIES