Een derde bereid extra premie te betalen voor chronisch zieken

een derde bereid meer premie te betalen voor chronisch zieken

Vergelijkingssite Independer deed samen met het Verbond van Verzekeraars onderzoek naar de bereidheid van Nederlanders om vijf procent extra premie te betalen om het voor mensen met een aangeboren chronische ziekte makkelijker te maken een betaalbare levensverzekering af te sluiten. Ongeveer een derde van de consumenten bleek bereid deze extra premie te betalen.

Het onderzoek
Het onderzoek werd gehouden onder de bezoekers van Independer die tussen 8 mei en 13 juni op zoek waren naar een overlijdensrisicoverzekering. Zij kregen de vraag voorgelegd of ze bereid waren een vijf procent hogere premie te betalen voor mensen met een aangeboren chronische ziekte. Hierop zei 31 procent ja.

“Een interessant resultaat,” vindt Jos Schaffers van het Verbond. “We weten dat mensen doorgaans niet snel klikken op extra keuzeopties als ze een product afsluiten. Dan is 31 procent best veel. De resultaten van dit onderzoek passen bij onze bestaande initiatieven wat betreft de verzekerbaarheid van mensen met een chronische ziekte. Zo kijken we bijvoorbeeld samen met patiëntenorganisaties naar welke risico’s een ziekte met zich meebrengt. Met dit onderzoek in de hand kunnen we nu kijken of we de verzekerbaarheid van mensen die een hoger risico lopen, verder kunnen verbeteren.”

Wat Independer en het Verbond er niet bij vermelden, is of de mensen ook daadwerkelijk een verzekering hebben afgesloten of alleen, zoals het persbericht vermeld, “op zoek waren”. Bovendien wordt niet vermeld of de deelnemers ervan op de hoogte waren dat dit een onderzoek was en dat ze niet echt de extra premie gingen betalen.

Eerder onderzoek
De aanleiding voor het onderzoek was een eerder wetenschappelijk onderzoek naar de bereidheid tot solidariteit bij verschillende soorten producten. Volgens dat onderzoek waren consumenten zelfs nog meer bereid mee te betalen aan de premies van kwetsbare groepen: tussen 45 en 71 procent gaf aan mee te willen betalen aan een overlijdensrisicoverzekering en/of autoverzekering. Hierbij konden de onderzoekers echter niet uitsluiten dat er sociaal wenselijke antwoorden werden gegeven.

Solidariteit
Het verzekeren is ontstaan om gezamenlijk grote risico’s te delen. Solidariteit is de basis. Als door het gebruik van Big Data op het niveau van steeds kleinere groepen het risico bepaald kan worden, kunnen de premies voor groepen met een laag risico omlaag en gaan de premies voor de groepen met een hoog risico omhoog. Hierdoor verdwijnt langzaam maar zeker de solidariteit. Het onderzoek toont aan dat veel consumenten wel degelijk nog bereid zijn iets extra’s te betalen zodat iedereen verzekerd kan zijn en het verzekeren zoals het bedoeld is, kan blijven bestaan.

Het Verbond van Verzekeraars gaat nu verder nadenken over hoe het verder moet: “De komende periode gaan we na welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn”, aldus Schaffers. “Hoe zorg je ervoor dat als er straks echt voor deze specifieke groep extra premie wordt betaald, dit inderdaad bij hen terecht komt? Welke groepen zijn het beste geholpen met een extra bijdrage in de premie?”

Bron: Independer, Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES