Economisch herstel duwt winst Rabobank naar 3.692 miljoen euro

Economisch herstel duwt winst Rabobank naar 3.692 miljoen euro

Rabobank heeft in 2021 bijna 3,7 miljoen euro winst gemaakt. Dat maakt de bank bekend in de jaarcijfers over afgelopen jaar. Het economisch herstel in 2021 zorgde voor goede resultaten op verschillende bedrijfsonderdelen. Zo konden er kredietvoorzieningen vrijvallen en kregen activa een positieve herwaardering. Ook behield Rabobank haar goede positie op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Economisch herstel ondanks moeilijke omstandigheden

Het afgelopen jaar stond in het teken van de coronapandemie, in het bijzonder van de opkomst van nieuwe varianten en de beperkende maatregelen die dat opleverde. Daarnaast noemt de voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank, Wiebe Draijer, problemen in de toeleveringsketens, arbeidstekorten en toenemende inflatie als oorzaken voor economische onzekerheid. Bovendien maakten de extreme weersomstandigheden de noodzaak van een goed klimaatbeleid extra duidelijk. “Ondanks deze uitdagingen zagen we dat economieën wereldwijd beter en sneller herstelden dan verwacht. Dit herstel zien we ook terug in de prestaties van het merendeel van onze klanten en de bank”, aldus Wiebe Draijer.

Sterke winststijging

In 2020 had Rabobank nog vrij veel last van de effecten van Covid-19. Toen kwam de nettowinst uit op 1.096 miljoen euro. In 2021 nam dit toe naar 3.692 miljoen euro. Rabobank heeft daar diverse verklaringen voor. Zo zorgde het economische herstel ervoor dat de verwachte verslechtering van de kredietkwaliteit van de zakelijke portefeuille meeviel. Hierdoor kon 474 miljoen euro vrijvallen uit de kredietvoorzieningen. Het bedrag aan leningen in kwetsbare sectoren daalde van 15,3 miljard euro in 2020 naar 9,9 miljard euro in 2021.

De totale inkomsten stegen met 13%, onder andere door positieve herwaarderingen van aandelenbelangen en goede prestaties van Rabo Investments. Dankzij het TLTRO III-programma van de ECB, wat voor een opbrengst van 334 miljoen euro zorgde, steeg het renteresultaat met 4%. De netto inkomsten uit provisie en commissies namen toe met 228 miljoen, onder andere door hogere vergoedingen voor betalingsverkeer en beleggingen.

Rentecompensatie en Wwft

Tegenover de toegenomen inkomsten stonden ook toegenomen kosten. Onlangs kondigde Rabobank aan consumenten te gaan compenseren voor te veel betaalde variabele rente op hun kredietproducten. Hiervoor heeft de bank 333 miljoen euro apart gezet.

Verder heeft DNB Rabobank een aanwijzing gegeven waarin gesteld wordt dat de bank beter zal moeten voldoen aan de vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). In dat kader is er een extra voorziening van 249 miljoen euro genomen voor het Know Your Customer herstelprogramma. “Hoewel verbeteringen zijn aangebracht, erkennen we dat we de tekortkomingen nog niet afdoende hebben verholpen om op adequate wijze te voldoen aan de vereisten van de Wwft”, aldus Wiebe Draijer. “We zetten daarom onze inspanningen onverminderd voort om verder te bouwen aan een robuuste en toekomstbestendige KYC organisatie. Om dat te versterken, creëren we een nieuwe positie in onze groepsdirectie met specifieke focus op KYC compliance.”

Toekomstverwachtingen

Draijer ziet de goede resultaten van 2021 niet als garantie dat ook 2022 een goed jaar zal worden. De hoge energieprijzen, stijgende inflatie en de stappen die gezet moeten worden voor het klimaat blijven een punt van aandacht. “Bovendien waart Covid-19 nog steeds rond, en elke nieuwe golf of variant van het virus – en de bijbehorende beperkende maatregelen van de overheid – heeft gevolgen voor onze klanten en de kwaliteit van onze kredietportefeuille. Ook zijn er geopolitieke spanningen en houdt de lagerenteomgeving aan. We blijven daarom voorzichtigheid betrachten de komende jaren”, zegt Draijer.

Bron: Rabobank

GEEN REACTIES