Geldbelangen wil in beroep tegen rente-uitspraak van Kifid

Geldbelangen wil in beroep tegen rente-uitspraak van Kifid
© Pixabay

Stichting Geldbelangen gaat via de hardheidsclausule beroep aantekenen tegen de rente-op-rente-uitspraak van klachteninstituut Kifid inzake de compensatieregeling van de ABN AMRO. Onlangs heeft de Geschillencommissie van het Kifid uitgesproken dat de bank wel de te veel betaalde rente moet teruggeven aan de klant, maar niet de rente over die teveel betaalde rente.

Het gaat hier om de compensatieregeling die ABN AMRO heeft opgetuigd, net als de ING, de Rabobank en Crédit Agricole. De variabele rente op consumptieve kredieten die deze banken rekenden liep jarenlang niet in de pas met de marktrente.

Stichting Geldbelangen vindt de uitspraak zowel rekenkundig als juridisch “volstrekt onlogisch”. ABN AMRO mag per maand vaststellen wat er aan rente te veel betaald is op basis van de bij haar bekende saldo’s. De bank zegt dat zij in haar compensatieregeling tot niet meer gehouden is dan vergoeding van het te veel betaalde bedrag, omdat de Commissie van Beroep in een eerdere uitspraak over dezelfde materie de te veel betaalde rente als ‘onverschuldigde betaling’ heeft gekwalificeerd. Bij onverschuldigde betalingen is – volgens de letter van de wet – alleen ruimte voor vergoeding van wettelijke rente vanaf het aangaan van de overeenkomst als er sprake is van kwader trouw.

Andere juridische insteken

Rob Goedhart van de Stichting Geldbelangen acht andere juridische insteken mogelijk. Zoals dat de bank – als deze de rente over de te veel betaalde rente niet aan de consument geeft – zich ‘ongerechtvaardigd verrijkt’. Volgens de wet mag dat niet en langs die lijn moet dit dus gecompenseerd worden. Een andere visie is dat het te veel betaalde per definitie van de hoofdschuld moet worden afgetrokken. Op die manier krijgt de consument ook een vergoeding voor zijn rente op de te veel betaalde rente.

Hardheidsclausule

‘Gewoon’ in beroep gaan tegen de uitspraak van het Kifid kan niet. Het financieel belang in de betreffende zaak is te laag. Kifid bestempelde de uitspraak echter als leidend voor vergelijkbare klachten. Dus voor alle te compenseren klanten van ABN. En er zijn andere banken die zich achter het standpunt van ABN scharen. “Het totale belang van consumenten behelst dan enkele tientallen miljoenen euro’s, zo niet meer. Daarom wil Geldbelangen via de hardheidsclausule in het reglement van het Kifid in beroep. Dat is al een keer eerder gebeurd in een zaak over Interbank en die heeft geleid tot een uitspraak van de Commissie van Beroep begin 2020, waarna Credit Agricole Consumer Finance Nederland (de moeder van Interbank) als eerste een grote compensatieactie uitrolde”, aldus Goedhart.

Bron: Stichting Geldbelangen

GEEN REACTIES