Duitsland en Frankrijk verlengen Europees paspoort Britse verzekeraars

copyright Pixabay

Zowel Duitse als Franse toezichthouders treffen bij een no-deal-Brexit een speciale voorziening om het Europees paspoort van in Groot-Brittannië gevestigde verzekeraars, tijdelijk te verlengen.

Dat meldde de website Commercial Risk Online deze week. Daarmee bereiden deze landen zich voor op een eventuele Brexit zonder handelsovereenkomst. In Duitsland duurt de verlenging 21 maanden, in Frankrijk 12 maanden. Ook Spanje is bezig met een dergelijke voorziening. Nederland ziet daar vooralsnog vanaf, laat de AFM desgevraagd aan Findinet weten.

Met de verlenging van het Europees paspoort dat Britse verzekeraars op dit moment bezitten, wordt gereageerd op de zorg bij veel ondernemingen dat de continuïteit van bestaande verzekeringscontracten met Britse verzekeraars in gevaar komt. Strikt genomen zouden schadeclaims na een no-deal Brexit niet meer afgehandeld kunnen worden zonder geldige vergunning op het Europees vasteland.

Een aantal verzekeraars heeft overigens uit voorzorg al een nieuwe vergunning aangevraagd in een EU-lidstaat om zo onder de nieuwe omstandigheden volgens de regelgeving te kunnen opereren. Ook verzekeringsmarktplaats Lloyd’s of London opende op deze manier een ‘Europese’ vestiging in Brussel. Met de maatregel van Duitsland en Frankrijk worden ook verzekeraars geholpen die nog geen actie hebben ondernomen waardoor Duitse en Franse ondernemingen in elk geval tijdelijk zekerheid hebben over hun verzekeringscontract.

Nederland gaat vooralsnog niet mee met het initiatief van de tijdelijke verlenging. De AFM vindt dat de verantwoordelijkheid ligt bij de Britse verzekeraars; zij moeten zelf zorgen dat hun vergunningen op orde zijn. Daarnaast stelt de toezichthouder zich op het standpunt dat contracten die voor de Brexit zijn afgesloten in principe geldig blijven, maar tekent daarbij aan dat Britse verzekeraars niet meer geautoriseerd zijn om verzekeringsactiviteiten die gerelateerd zijn aan deze contracten, uit te voeren. Het Verbond van Verzekeraars is wel voorstander van een tijdelijke verlengingsmaatregel.

GEEN REACTIES