Driekwart pensioenadviseurs ziet omzet dalen door Corona

Driekwart pensioenadviseurs ziet omzet dalen door Corona

Bijna 75% van de pensioenkantoren verwacht dat de kantooromzet al in het tweede kwartaal van 2020 lager zal uitkomen. Daarvan voorziet de helft een terugval in inkomsten van 25% tot 50%. Een kleine groep (11%) vreest zelfs een omzetval van meer dan 75%. Toch doet tweederde van de pensioenkantoren vooralsnog geen beroep op overheidsregelingen in het kader van de coronacrisis.

Dat blijkt uit een corona-enquête die de Pensioenorde in april hield. Van de 104 leden hebben er 50 de enquête ingevuld. Een kwart van hen (26%) zegt een beroep te doen op de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud) om de loonkosten te drukken. Daarnaast maakt 7% gebruik van uitstel van betaling van belasting.

Op de vraag of het bestuur van de Pensioenorde zich moet inspannen voor brancheafspraken met de Belastingdienst antwoordt een kleine meerderheid (52%) dit niet nodig te vinden. Als reden geven diverse adviseurs bijvoorbeeld aan dat hun bedrijf onderdeel is van een groter geheel, waarin dit soort zaken centraal door de onderneming worden geregeld. Andere reden die wordt genoemd is dat de achterban van de Pensioenorde niet homogeen is en collectieve afspraken derhalve weinig zinvol zijn. Bovendien verwachten experts dat de kans klein is dat de Belastingdienst bereid is tot specifieke afspraken voor de pensioenbranche. Het bestuur van de orde ziet om die redenen vooralsnog af van een lobby richting overheid/Belastingdienst.

Bron: Pensioenorde

GEEN REACTIES