Premies verzekeringen directieaansprakelijkheid exploderen

pixabay

De premies voor de zogeheten ‘D&O’-polissen blijven fors doorstijgen. Het gaat om verzekeringen die dekking geven aan de aansprakelijkheid voor topmanagers bij ondernemingen.

In het eerste kwartaal van dit jaar ging het wereldwijd om een toename van tenminste 26%, nadat in de kwartalen van het vorig jaar de stijgingen ook al aanzienlijk waren, zo blijkt uit nieuwste editie van de Global Insurance Market Index van Marsh. Het Verenigd Koninkrijk spande wat dit betreft de kroon met een gemiddelde premiestijging van maar liefst 46%. Op het Europese vasteland bleef de toename ‘beperkt’ tot 12%, maar dat is wel flink hoger dan de bescheiden premiestijgingen van vorig jaar (tussen de 1 en 5%).

De genoemde percentages betreffen de bredere categorie ‘financial & professional liability’; Marsh stelt dat de premies van D&O-polissen (een onderdeel hiervan) vaak nog harder stijgen. In het Verenigd Koninkrijk werd hier en daar zelfs een premieverdubbeling gesignaleerd. Volgens Marsh komt de toename vooral door minder tekencapaciteit voor dit segment, wat weer een gevolg is van toegenomen risico’s (zoals meer rechtszaken). Bovendien worden vaker specifieke aspecten van dekking uitgesloten, zoals insolventie en omkoping/corruptie.

De premieontwikkeling bij polissen voor zaak- en gevolgschade (Property & Casualty) was iets gematigder, maar ook hier is duidelijk de trend van een verhardende markt zichtbaar. Op het Europese continent stegen de premies voor zaakschade in het eerste kwartaal met gemiddeld 9%; iets minder dan het vierde kwartaal van 2019, maar wel meer dan de kwartalen daarvoor. De premies voor gevolgschade namen wat minder snel toe (+4%), maar ook hier is een stijgende lijn zichtbaar. In het VK was bij deze verzekeringen sprake van een vergelijkbare ontwikkeling.

Marsh stelt in een toelichting dat de invloed van de corona-uitbraak op de premieontwikkeling in het eerste kwartaal beperkt is geweest. Voor geheel 2020 verwacht de verzekeringsmakelaar dat de gevolgen van de virusuitbraak er waarschijnlijk wel zullen zijn. Een andere makelaar, Willis Towers Watson, ziet voor de Amerikaanse markt dat verzekeraars de premies verder zullen verhogen vanwege hogere schades en beleggingsverliezen door corona.

GEEN REACTIES