Hypotheken ABN risicovoller dan die van ING

© pixabay

Het percentage hypotheekklanten dat mogelijk in betalingsproblemen kan komen ligt bij ABN Amro hoger dan bij ING Bank.

Dat valt op te maken uit de kwartaalrapportages van beide banken. Het aandeel van de portefeuille waar daadwerkelijk kans is op wanbetaling ligt bij ING weliswaar iets hoger (0,9% vs 0,8% bij ABN Amro), maar voor de fase daaraan voorafgaand zijn de risico’s voor ABN Amro groter dan bij ING. Het deel van de hypotheekportefeuille dat zich in de zogeheten ‘fase 2’ bevindt is bij ABN Amro 7,1%, tegenover 5,1% voor ING. Voor ABN betekent dit een toename van bijna 2,5 procentpunt, wat wel enigszins verontrustend is.

Anderzijds is er bij de loan to value (LTV) sprake van een gunstige ontwikkeling in het eerste kwartaal. De gemiddelde LTV daalde 1 procentpunt naar 63% terwijl het percentage hypotheken dat ‘onder water’ staat afnam van 1,9% naar 1,5%. De kans dat ABN bij gedwongen executie de lening niet volledig terugkrijgt is derhalve niet zo groot. ING gaf geen LTV over het eerste kwartaal van de Nederlandse hypotheken. Eind vorig jaar bedroeg deze 62%, iets lager dus dan bij ABN.

Het marktaandeel van ABN voor de nieuwe hypotheekproductie duikelde van 18% in het vierde kwartaal van 2019 naar 15% in het eerste kwartaal van dit jaar. De bank zegt vast te hebben gehouden aan ‘strikte prijsdiscipline’ in een zeer concurrerende markt. Volgens ABN was vooral de herfinanciering/oversluitmarkt omvangrijk in het eerste kwartaal.

De kwartaalcijfers van ABN Amro staan overigens vooral in het teken van enorme kredietverliezen bij de grootzakelijke divisie: 1,1 mrd euro, waardoor de bank een verlies van bijna 400 mln euro rapporteerde. Van de 1,1 mrd betreft ruim 500 mln euro voorzieningen voor kredietverliezen vanwege de impact van de corona-uitbraak. Daarnaast waren twee klantendossiers verantwoordelijk voor maar liefst 460 mln euro aan kredietverliezen, waaronder een potentieel fraudegeval in Singapore en een klant in de clearingportefeuille.

GEEN REACTIES