D&O: nieuwe regels leiden tot dramatische rendementsdaling

Indien het intermediair de kosten van haar dienstverlening zelf moet gaan incasseren zal het rendement van een gemiddeld advieskantoor met 42% dalen.

Bureau D & O signaleert dat bij meerdere partijen de twijfel toeneemt of de adviesbeloning in de vorm transparante opslag op de premie wenselijk is. Motieven voor deze aarzeling zijn onder meer:

  • De vrees dat aanbieders gaan concurreren op incassofaciliteiten waardoor het risico van oneigenlijke beïnvloeding van de adviseur kan ontstaan;
  • De betalingsmomenten die de bemiddelaar met de klant afspreekt hoeven niet gelijk te lopen met de betalingsmomenten van de premie;
  • Aanbieders wensen niet betrokken te worden in discussies met klanten met betrekking tot de kostenvergoeding van de adviseur/bemiddelaar. Deze betrokkenheid kan toch ontstaan indien het de aanbieder is die deze kosten incasseert.

     

Mede op grond hiervan is het, zo constateert S&), nu niet meer vanzelfsprekend dat het ministerie bij een verbod op provisie zal toestaan dat de kostenvergoeding die door de adviseur met de klant is afgesproken door de aanbieder mag worden geïncasseerd als een transparante opslag op de premie.

"Aangenomen mag worden", vervolgt Bureau D&O, "dat aanbieders niet bereid zullen zijn om het incasso van de premies opnieuw uit handen te geven. Maar op grond van de Wft heeft het intermediair het recht om de premies te incasseren. In dit licht bezien is het dan ook geen toeval dat op dit moment direct of indirect vanuit vertegenwoordigers van aanbieders de oproep komt om de portefeuillerechten uit de Wft te schrappen."

Eigen incasso kost veel geld

Indien het intermediair de kosten van haar dienstverlening moet gaan incasseren dan zal dit aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Of deze werkzaamheden nu verricht worden door eigen medewerkers of worden uitbesteed aan een externe organisatie. In beide situaties kost dit geld. Recent heeft Bureau D & O een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over incassomethodieken en de daaraan verbonden kosten. Ter illustratie geeft zij de begroting van de kosten zoals een professioneel dienstverlener op het gebied van facturering en incasso die presenteerde:

Kantoor met 1.597 klanten, waarvan 1.000 klanten kiezen voor een abonnement van € 25,– per maand. Daarnaast incidentele declaraties op uurbasis. Totale declaratieomzet € 300.000. De totale jaarlijkse kosten voor deze dienstverlening inclusief overname van het debiteurenrisico bedragen € 18.900.

Het gemiddelde kantoor heeft bij een omzet van € 300.000 een rendement van € 45.000. Een dergelijk kantoor wordt in dit voorbeeld dan geconfronteerd met extra kosten die zijn rendement met 42 % laten dalen.

D&O pleit ervoor te bevorderen dat het ministerie van Financiën toch akkoord gaat met het oorspronkelijke voorstel van het Verbod van Verzekeraars om toe te staan dat aanbieders de tussen klant en bemiddelaar afgesproken beloning mogen incasseren in de vorm van een transparante opslag op de premie, afgesproken met en geaccordeerd door de klant.

GEEN REACTIES