DNB breidt economisch simulatieprogramma uit

DNB breidt economisch simulatieprogramma uit
© DNB

DNB vernieuwt de inhoud van de DELFI-tool, een simulatieprogramma voor de Nederlandse economie. Reden voor de vernieuwing van de applicatie is dat het onderliggende model van de Nederlandse economie is herzien.

Met de DELFI-tool kan iedereen simulaties maken voor de toekomstige ontwikkeling van de economie. De modellen geven inzicht in de gevolgen van zelfgekozen economische ontwikkelingen en beleidsmaatregelen.

Invloed kapitaaleisen banken
De belangrijkste verandering van de DELFI-tool betreft de uitbreiding van het model met een module die het gedrag van de bankensector beschrijft. Dit maakt het mogelijk om de samenhang tussen de bankensector en de rest van de economie beter te analyseren. Zo kan in kaart worden gebracht wat de invloed is van strengere kapitaalseisen voor banken op de bredere economie, bijvoorbeeld op de productie, bestedingen, prijzen en kredietrentes en -volumes.

Pensioensector
Naast de toevoeging van een bankensector is de module van de pensioensector aangepast, en is de invloed van vertrouwen op de bestedingen in het model opgenomen. Bovendien is het volledige model herschat op basis van recente cijfers. Een uitgebreide documentatie van het nieuwe model, genaamd DELFI 2.0, is beschikbaar op de website van DNB.

Nieuw is ook dat uitkomsten worden getoond voor een vijftal financiële grootheden: de hypotheekrente, de rente op bedrijfsleningen, leningen aan gezinnen en aan bedrijven, en de leverage ratio van de bankensector (bankkapitaal als percentage van de totale activa).

Impuls
De DELFI-tool is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in macro-economie en zelf economische scenario’s wil opstellen. De gebruiker van het model dient zelf een impuls (een positieve of negatieve schok) toe aan de economie, door de richting, omvang en timing van een of twee economische factoren te veranderen. Daarbij kan worden gekozen uit de volgende factoren: wereldhandelsgroei, olieprijs, marktrente, effectieve wisselkoers, overheidsbestedingen, loon- en inkomstenbelasting, arbeidsaanbodgroei, loonontwikkeling, pensioenpremie, aandelenkoers, huizenprijs en kapitaalseisen voor de bankensector. De DELFI-tool berekent vervolgens de verwachte macro-economische effecten in de eerste acht jaren na het begin van de impuls.

Bron: DNB

GEEN REACTIES