Univé in de fout met schadebepaling op basis van dubieuze getuige

Univé in de fout met schadebepaling op basis van dubieuze getuige
© Pixabay

Een automobilist krijgt van zijn verzekeraar een schademelding zonder verdere toelichting. Enig bewijs is een getuigenverklaring van de minderjarige zoon van de schademelder. Na aandacht voor de zaak in tv-programma Radar trekt de verzekeraar het boetekleed aan. Ook het Verbond van Verzekeraars voelt zich verplicht te reageren.

Automobilist Kursat Erarslan wordt in oktober gebeld door Univé met de melding dat er een schadeclaim tegen hem is ingediend. Hij zou bij het parkeren met zijn portier tegen een andere auto geslagen hebben. Kursat ontkent. Univé meldt daarop dat er een getuigenverklaring is en dat de verzekeraar daarom de schade gaat uitkeren aan de tegenpartij.

Erarslan vraagt om een schaderapport, foto’s van de schade, een getuigenverklaring en hij wil dat er een expert naar de claim gaat kijken. Univé weigert dit, aldus Radar, en meldt alleen via de app dat de zaak gesloten is.

Vervolgens meldt de verzekeraar per brief dat zij 540,80 euro heeft overgemaakt naar de tegenpartij. Er is geen specificatie van de schade. Opmerkelijk is dat Kursat de schade kan ‘afkopen’ voor 193 euro. In diezelfde brief schrijft Univé dat Kursat de komende vijf jaar totaal 4100 euro meer premie moet gaan betalen. Zijn maandpremie gaat omhoog van 65 naar 160 euro. Zijn schadevrije jaren is hij kwijt.

Formele mail
Erarslan meldt zijn zaak op het forum van Radar. Op verzoek van Radar stuurt Kursat een formele mail naar Univé waarin hij nogmaals vraagt om informatie. Die krijgt hij nu, twee maanden later, wél. Daarnaast mailt Univé nu dat er 192 euro uitgekeerd is aan de tegenpartij, in plaats van de eerdergenoemde 540,80. Ook moet Kursat nog 110 en 86 euro betalen, maar Univé licht dit niet toe.

Niet onder ede
Radar heeft niet alleen twijfels bij de bedragen die Univé zou hebben uitgekeerd aan de tegenpartij, maar ook bij de getuigenverklaring, die de redactie in bezit zegt te hebben. Het zou gaan om de 14-jarige zoon is van de schademelder. De jongen wil niet onder ede verklaren wat er gebeurd zou zijn. Univé heeft de getuigenverklaring als waarheid overgenomen en communiceerde naar Kursat dat de schademelder daarmee aan de bewijslast heeft voldaan.

Bloemen
Nadat Radar heeft gebeld met Univé, laat de verzekeraar binnen een dag aan Erarslan weten dat deze schadeclaim niet goed beoordeeld is. “Helaas moeten we echt zeggen dat de procedure voor deze behandeling niet goed is gelopen. Er had hier veel scherper en kritischer gehandeld moeten worden. Dat is echt een falen van ons geweest.” De terugval in schadevrije jaren wordt ongedaan gemaakt en Erarslan ontvangt een bos bloemen.

‘Alle omstandigheden meewegen’
Het Verbond van Verzekeraars schrijft in een reactie: “Een verzekeraar zal bij een aanrijding altijd alle omstandigheden meewegen, waaronder ook de verklaringen van eventuele getuigen. Een getuige hoeft niet zwaarder in de bewijslast te wegen dan andere elementen die bijdragen aan de beoordeling van een claim. Het gaat om de combinatie van de bewijsstukken als geheel. Ofwel, het opvoeren van een getuige is geen vrijbrief voor het vergoeden van de schade. Iedereen kan daarbij fungeren als getuige. Er worden op voorhand geen personen uitgesloten (familieleden, minderjarigen, etc.). De relatie die de getuige met betrekking tot de betrokken partijen heeft, wordt meestal wel uitgevraagd. Het kan voorkomen dat het bestaan van een nauwe onderlinge relatie tussen getuige en belanghebbende een reden oplevert om meer bewijs ten aanzien van de schadetoedracht te verlangen.”

Bron: Radar

GEEN REACTIES