Digitalisering verzekeringssector verloopt langzamer dan verwacht

Digitalisering verzekeringssector verloopt langzamer dan verwacht
© Pixabay

Hoewel verzekeraars zich zeer van bewust zijn van het belang van digitalisering, dringen nog niet alle ontwikkelingen als vanzelfsprekend overal in de sector door. Het tempo van digitalisering ligt lager dan op grond van eerdere onderzoeken mocht worden verwacht.

Dit meldt Friss in het onderzoeksrapport “Digital Transformation in Insurance Survey 2018”. Hierin zijn een aantal in het oog springende wereldwijde trends in kaart gebracht. Bedrijven die vooroplopen met digitalisering nemen daardoor een grotere voorsprong; langzamere bedrijven zullen er flink aan moeten trekken om niet op onoverbrugbare technologische achterstand te komen, waarschuwen de onderzoekers.

Online distributiekanalen
Digitalisering biedt mogelijkheden om efficiency te vergroten, nieuwe services aan te bieden, betere klantrelaties op te bouwen en fraude te bestrijden. Het stelt bedrijven ook voor nieuwe uitdagingen en investeringen.

Zo blijkt het overstappen naar online distributiekanalen moeilijker dan gedacht. 69% van de verzekeraars heeft een vorm van online distributie – naast de adviseurs dan wel als enige kanaal. In 2016 was dat nog 65%. Deze stijging van slechts 4 procentpunten vinden de onderzoekers opvallend weinig omdat twee jaar geleden 25% van de verzekeraars die nog geen online distributie hadden ingericht, van plan was dit binnen 12 maanden te doen.

De druk lijkt nu wel als hoger te worden ervaren, want in het laatste onderzoek zegt 45% van de verzekeraars die nog geen online kanaal hebben, dit in het komende jaar te willen realiseren.

Innovatieve businessmodellen
Innovatieve businessmodellen zijn evenmin overal doorgedrongen: 35% van de verzekeraars biedt nu een vorm van dekking op basis van gebruik, bijvoorbeeld bij autoverzekeringen; 34% werkt aan een vorm van ‘on-demand’ dekking, bijvoorbeeld bij reisverzekeringen. 64% van de verzekeraars staat zelf aan de basis van deze ontwikkeling, anderen werken samen met een gespecialiseerde technologiepartner. Maar 25% van de verzekeraars zegt in het komende jaar zeker nog geen stappen te zetten in deze richting.

Insurtech
88% van de verzekeraars is ervan overtuigd dat insurtech grote kansen biedt. Voor de ontwikkeling van mobiele applicaties bijvoorbeeld, of van machine-learning, Artificial Intelligence, bots of blockchain. Het aantal te ontwikkelen gebieden is groot. De helft van de verzekeraars is inmiddels bezig met insurtech-toepassingen of doet daar experimenten mee. 19% investeert er al in. 11% overweegt zelfs om insurtech-bedrijven te kopen om zich te verzekeren van continuïteit in onderhoud en innovatie.

Blockchain is nog nauwelijks in ontwikkeling bij verzekeraars. 44% heeft nog geen idee of en hoe blockchain van nut kan zijn. Verzekeraars die er wel over hebben nagedacht, verwachten dat het transacties kan vereenvoudigen, het claimproces kan vergemakkelijken of fraude kan terugdringen. 21% denkt erover om misschien iets te gaan proberen. 2% is daadwerkelijk van start gegaan.

Fraudebestrijding
Wel zet inmiddels 32% van de verzeke­raars technologie in voor fraudebestrijding. 48% van de verzekeraars zet het in om premiehoogte te bepalen en 45% ter ondersteuning bij acceptatie.

Voor schadebehandeling en fraudebestrijding kan visual screening zeer waardevol zijn: het geautomatiseerd beoordelen van foto’s en video’s van objecten en schades. Dit objectiveert de beoordeling en versnelt het proces. 29% van de verzekeraars gebruikt inmiddels dergelijke technieken. In de afgelopen 2 jaar is dit aantal niet toegenomen, maar de kennis erover wel. Evenals de overtuiging dat het waardevol is, want 20% neemt zich voor om hiermee in het komende jaar van start te gaan.

Over het onderzoek
Voor het rapport Digital Transformation in Insurance Survey 2018 zijn 170 verzekeringsprofessionals in binnen- en buitenland bevraagd. Het onderzoek is een vervolg op de Insurance Fraud & Digital Transformation Survey 2016. Het onderhavige onderzoek richt zich alleen op digitalisering, later dit jaar volgt een Fraud Survey.

Bron: Friss

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES