Delta Lloyd Zorgverzekeringen verkleint verlies

Delta Lloyd Zorgverzekeringen, sinds 2009 onderdeel van de aanvullende zorgverzekeringstak van CZ, verkleinde in 2017 het verlies van €93 mln naar €33 mln.

Dat blijkt uit het jaarverslag van CZ over 2017. De cijfers zijn inclusief de zorgverzekeringsmaatschappijen van OHRA, die per saldo een lichte winst boekten van €3 mln (2016 was dit €8 mln).

Hoewel CZ verzekeringstechnisch risicodrager is van de labels, worden de zorgverzekeringen gedistribueerd door Delta Lloyd Groep (inmiddels NN Group). De Delta Lloyd-zorgpolissen worden deels door verzekeringstussenpersonen aangeboden. Onderdeel van de constructie is dat Delta Lloyd (en OHRA) zelf eventuele kortingen kunnen vaststellen, en daarop zelf het risico dragen en geacht worden deze, naast de overige distributiekosten, te dekken uit de (door CZ) aan hen te verlenen vergoeding.

In het jaarverslag van CZ worden geen opmerkingen gemaakt over de toekomst van de labels. Als gevolg van de overname van Delta Lloyd door NN Group, gaat het merk Delta Lloyd op termijn verdwijnen. Het merk OHRA blijft bestaan.

GEEN REACTIES