CZ wil zorgkosten laagopgeleiden reduceren

CZ groep verliest 88 miljoen op basis- en aanvullende verzekering

Zorgverzekeraar CZ wil een andere benadering van klanten in de lagere sociaaleconomische klasse, om zo tot minder zorgverbruik te komen.

Dat stelde CZ-bestuursvoorzitter Wim van der Meeren in een toelichting op de jaarcijfers over 2017. Deze cijfers waren voor CZ niet goed. Op de basisverzekering maakte de zorgverzekeraar een verlies van €173 mln. Dit werd voor een deel gecompenseerd door een winst op aanvullende verzekeringen en op beleggingsopbrengsten, maar per saldo resteerde een negatief bedrijfsresultaat van €140 mln (in 2016 was dit verlies €15 mln). Daarnaast daalde de solvabiliteit van 173% naar 149%.

Problemen
Volgens Van der Meeren blijkt uit onderzoek dat lager opgeleiden en mensen in lagere sociaaleconomische klassen naar verhouding meer zorgkosten maken. Deels komt dit omdat deze groep vaker te maken heeft met meerdere problemen tegelijk, zoals schulden, armoede en psychische en andere gezondheidsproblemen. Momenteel werken medewerkers vanuit zorg en sociale zekerheid vaak los van elkaar, waardoor de situatie van een persoon niet verbetert. Van der Meeren wil meer samenhang in de ondersteuning, waardoor mensen geholpen worden ‘om regie te krijgen over hun eigen leven’ en hun totale bestaan en gezondheid verbetert. De CZ-directeur noemt als voorbeeld het integreren van schuldhulp, iets was CZ reeds toepast in het eigen debiteurenbeleid. Om tot betere samenwerking te komen is het volgens Van der Meeren wel nodig dat er binnen de verschillende ‘domeinen en systemen’ meer speelruimte wordt gecreëerd.

Premie
Het plan van CZ past in het streven van de zorgverzekeraar om de trend van de stijgende zorgkosten om te buigen, mede omdat hoger zorgverbruik gaat leiden tot een hogere zorgpremie. Voor 2018 kon CZ nog voor €259 mln aan reserves inzetten om de premie van de basisverzekering onder de kostprijs aan te kunnen bieden. Maar door de lagere solvabiliteit verwacht CZ dat dit voor komend jaar niet mogelijk is, en dat in 2019 de premie fors zal toenemen.

GEEN REACTIES