Dekkingsgraden pensioenfondsen iets omlaag in augustus

WFranz, Pixabay

In de maand augustus is de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen licht gedaald naar 121%. Dalende beurskoersen zijn de oorzaak. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, die gebaseerd is op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde in augustus eveneens: naar 119%.

Inflatie

Augustus stond nog steeds in het teken van de inflatie (hoewel die iets is verminderd), het beleid van de centrale banken en de afzwakkende economische activiteit, terwijl de arbeidsmarkt nog steeds sterk is. Een extra rentestap van de Europese Centrale Bank (ECB) en/of de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) in september zijn nog niet uit de lucht.

Zo waarschuwde de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, onlangs dat de Amerikaanse inflatie ‘te hoog blijft’. Hij erkende dat de Fed van plan is een ‘restrictief’ beleid te handhaven of verdere renteverhogingen door te voeren totdat de inflatie is teruggebracht tot de doelstelling van 2%. Dit droeg niet bij aan een positief sentiment, omdat de markt hoopt op afstel.

Handelsspanningen

Ander internationaal nieuws: de handelsspanningen tussen de VS en China liepen hoog op, toen president Joe Biden een uitvoerend bevel ondertekende dat investeringen in enkele van China’s kritieke technologie-industrieën verbiedt (waaronder kwantumcomputing, geavanceerde chips en kunstmatige intelligentiesectoren).

Intussen probeert het BRICS-blok (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) zich uit te breiden. Argentinië, Egypte, Ethiopië, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten.

Aandelen daalden 1,5%

Aandelen van ontwikkelde landen daalden in augustus met ongeveer 1,5% en aandelen van opkomende landen met 4,7%. Dat negatieve rendement had vooral te maken met problemen in de vastgoedsector in China. De Chinese centrale bank ging over tot het verlagen van de rente, maar dat had nog geen positief effect op de Chinese aandelen.

Hoewel het nieuws over de inflatie gunstig was, steeg de rente licht en liepen de risicopremies iets op gedurende de maand. Dit had een negatief effect op de vastrentende portefeuille van pensioenfondsen. Per saldo steeg in een maand tijd de risicovrije rente over de eerste veertig jaar met gemiddeld 1 basispunt. De waarde van de verplichtingen nam hierdoor af met ongeveer 0,5%.

Transitieplannen

Intussen blijft de druk op de ketel bij de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) onverminderd hoog, aldus Aon. Fondsen maken duidelijk wanneer ze overgaan en onder welke voorwaarden. Er moeten berekeningen worden gemaakt, onderhandelingen gevoerd en instemmingen en goedkeuringen gehaald. Uiterlijk 1 januari 2025 moeten sociale partners hun transitieplan gereed hebben, fondsen dienen uiterlijk 1 juli 2025 hun implementatieplan klaar te hebben.

“Doordat 1 januari 2025 intact is gebleven, zien we dat het piept en het kraakt”, zegt Frank Driessen, CEO Wealth Solutions, Aon Nederland. “Het is daarom van belang een goede balans te bewaren en een plan B uit te werken voor het geval het tegenzit.” Het in kaart brengen van de risico’s omtrent de overgang kan ook behulpzaam zijn.

Communicatie

Circa 70% van de Nederlanders niet weet wat de gevolgen zijn van de Wtp voor hun pensioen, blijkt uit een onderzoek van tv-programma EenVandaag uit juni, dat Aon aanhaalt. Er zijn zorgen over het verlagen van pensioenen, een onlangs gestarte publiekscampagne moet misverstanden hierover wegnemen.

“Communicatie is en blijft key in deze transitie”, zegt Driessen. “Het is belangrijk de deelnemer goed mee te nemen. Wij pleiten ervoor om communicatie via diverse kanalen in te zetten. Dit blijkt het meest effectief.

Bron: Aon

GEEN REACTIES