Ondernemers gaan zich anders verzekeren tegen zieke werknemers

“Ondernemers gaan zich anders verzekeren tegen zieke werknemers”
Onder deze kop heeft MKB Nederland een persbericht opgesteld met het
oogmerk aandacht te vragen voor de gevolgen van ziekteverzuim in het MKB.

Burn-out of ziek van het werken
Nog steeds is ziekteverzuim een thema dat speelt binnen het mkb. Zo blijkt uit cijfers van kennisinstituut TNO en statistiekbureau CBS dat 1 op de 4 jonge werkenden tussen 18 en 34 jaar te maken heeft met burn-outklachten als gevolg van werk. Steeds meer ondernemers stappen daarom over op een verzuimverzekering om zich te beschermen tegen de financiële risico’s bij langdurig ziekteverzuim.

Overstappen voor betere bedrijfsbescherming
Vooral de overstap naar de MKB verzuim-ontzorgverzekering (MKB VOV) wordt steeds vaker gezien als een strategische beslissing die een groeiend aantal ondernemers maakt. Voor ondernemers die momenteel al een verzuimverzekering hebben, biedt deze overstap een kans om niet alleen het financiële risico te minimaliseren, maar ook professionele ondersteuning bij het volledige traject te krijgen. Bij de keuze om over te stappen, is het van belang om tijdig actie te ondernemen. Werkgevers dienen er rekening mee te houden dat veel verzekeraars samenwerken met geselecteerde arbodienstverleners. Dit kan betekenen dat het huidige contract moet worden beëindigd. Voor het verzekeringsjaar 2023 geldt een opzegtermijn van drie maanden, wat betekent dat de uiterste overstapdatum op 1 oktober 2023 valt.

Loondoorbetalingsplicht
Eind 2018 hebben MKB-Nederland, het ministerie van SZW en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Er is een maatregelenpakket vastgesteld, waarmee de risico’s voor (kleine) ondernemers worden beperkt en loondoorbetaling bij ziekte – en alles wat daarbij komt kijken – voor hen makkelijker, duidelijker en goedkoper is geworden.

Poortwachterproof
Als uitvloeisel van die afspraken is er sinds januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering (VOV), die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemer overnemen. De polis is Poortwachterproof: als ondernemers de adviezen van de professional opvolgen, kunnen ze niet meer geconfronteerd worden met onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar.”

MKB Verzuim Ontzorg Verzekering (VOV)
Onze MKB verzuim-ontzorgverzekering is gecertificeerd met een keurmerk. Dit keurmerk betekent dat onze MKB verzuim-ontzorgverzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten.

Wij zochten op internet en troffen dit product aan op de website van Goudse Verzekeringen: VOV

Ondernemen = risico lopen
Wie geen risico wil lopen, moet gewoon ergens een baan gaan zoeken.
Wie wel risico’s durft te nemen, kan geld verdienen door te besparen op zekerheden.
Dat zien we bij de ZZP-ers en dus ook bij Ondernemers.

Wat mij altijd heeft verbaasd, dat is dat veel ondernemers zoveel haast hebben.
Zij werken nauwelijks aan het bouwen van een eigen vermogen in de zaak.
Kopen liever een sportieve auto.

Lease-bakken
En als dat nog niet kan, dan leasen ze een TESLA of een Porsche.
Wellicht ook eentje voor moeder en de oudste zoon.
Vervolgens wordt een grotere bedrijfsruimte gehuurd en daarin staan veelal machines die
gefinancierd zin door een bank.
Die bedrijfsruimte moet gevuld worden met werknemers, zodat aan de vermeende vraag kan worden voldaan.
En natuurlijk worden werknemers ook wel eens ziek en die moet je dus doorbetalen.
En dan gaat de zaak failliet, tenzij je dus een verzekering hebt afgesloten die dat dekt.
En die verzekering is niet goedkoop, zodat je winstmarge omlaag gaat.

Bij het beoordelen van ondernemingen heb ik altijd de norm aangehouden, dat het eigen vermogen minimaal gelijk moet zijn aan het bedrag dat door de ondernemer jaarlijks wordt gespendeerd aan huur, bedrijfslasten, lonen en salarissen, belastingen en afschrijvingen.
Kortom : wat kost dit bedrijf je als er een jaar geen inkomsten zouden zijn?
Ondernemers die deze norm niet toepassen, zijn in mijn optiek luchtballonnen die permanent op het punt staan te ontploffen. Zoals de mijnen in een mijnenveld.

Ongebreidelde groei
Groeien is leuk, maar ongebreidelde groei kan je maar beter niet toestaan door dit af te dekken met verzekeringen, want dan kom je van een koude kermis thuis.
Kijk maar om u heen en u ziet een scala aan ondernemers die het breed laten hangen, met geen cent op de bank om tegenslagen te kunnen opvangen.

GEEN REACTIES