Volksbank krijgt miljoenenboete van ECB

De Volksbank krijgt miljoenenboete van ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de Volksbank een administratieve boete opgelegd van € 4,47 miljoen wegens het verkeerd inschatten van risico’s. Daarnaast hangt de bank een boete van DNB boven het hoofd wegens het overtreden van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

De Volksbank heeft jarenlang de risico’s van bepaalde leningen buiten de Europese Unie te laag ingeschat. Daardoor klopten de berekeningen van benodigde kapitaalbuffers niet meer. Het gaat om leningen aan Zwitserse kantons.

Door tekortkomingen in de interne controles kon de bank deze fout niet tijdig ontdekken en bleven de miscalculaties gedurende 29 opeenvolgende kwartalen, tussen 2014 tot en met 2021, onopgemerkt. Daardoor rapporteerde de bank ook verkeerde cijfers aan de ECB, die zo geen volledig beeld kon krijgen van het risicoprofiel van de bank. De ECB classificeert de inbreuk als ‘ernstig’.

Wwft

Eerder al kreeg de Volksbank – het moederbedrijf van SNS Bank, ASN Bank en Regiobank – een aanwijzing van De Nederlandsche Bank, omdat zij ernstig tekort is geschoten in haar poortwachtersfunctie: de wettelijke verplichting om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen.

De bank heeft deze risico’s onvoldoende vastgesteld en beoordeeld, stelt DNB. Daarnaast bleek de beoordeling niet actueel. Ook is er onvoldoende rekening gehouden met verschillende risicofactoren, zoals het type cliënt, product, dienst, transactie en distributiekanaal en met landen of geografische gebieden. Uiterlijk 1 april 2024 moet de bank haar poortwachtersfunctie op orde hebben. Zo niet, dan kan een bestuurlijke boete volgen.

Verbeterprogramma

De problemen bij de Volksbank spelen al langer. In 2020 startte de bank met een verbeterprogramma voor het uitvoeren van de Wwft, dat dus niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Ook de rapportages aan de ECB zijn al jarenlang onder de maat, meldde het Financieele Dagblad eerder.

De Volksbank, nog altijd in staatshanden, boekte over het eerste halfjaar van 2023 een stijging van de nettowinst van € 95 miljoen naar € 248 miljoen. De hogere rente op kredieten en hypotheken leverden bijna een verdubbeling van de rente-inkomsten op.

Bron: ECB, DNB

GEEN REACTIES