Dekkingsgraad pensioenfondsen teruggelopen

Dekkingsgraad pensioenfondsen teruggelopen
© Pixabay

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na een stijging in juli, in augustus teruggevallen naar 106%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef stabiel op 103%.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt. Aon Hewitt constatert dat de financiële positie van pensioenfondsen op lange termijn onzeker is door politieke spanningen.

Fondsen nog niet uit gevarenzone
Met een gemiddelde beleidsdekkingsgraad van 103% bevinden veel fondsen zich nog onder de minimaal vereiste 104,3%. Dat geldt ook voor een aantal grote fondsen. Gezien de teruggevallen dekkingsgraad lijkt het risico op kortingen nog niet afgewend en is indexatie nog steeds niet in zicht.

Rente gedaald, verplichtingen gestegen
De aankondiging van Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank, leidde vorige maand tot een rentestijging. Deze rente is nu weer teruggezakt. Per saldo daalde de rente gemiddeld met 13 basispunten. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, bleef in augustus stabiel op 2,7%. Per saldo steeg de waarde van de verplichtingen met ongeveer 2,7%.

De beleidsdekkingsgraad bleef in augustus stabiel. Omdat de beleidsdekkingsgraad de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden betreft, wegen de lage dekkingsgraden uit 2016 daarin steeds minder zwaar mee.

Vermogen licht gestegen
Het vermogen van pensioenfondsen steeg in augustus. Door de rentedaling steeg de vastrentende waardenportefeuille met ruim 1% in waarde. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een verlies van 0,7%, terwijl de opkomende markten een winst van 1,4% noteerden. Onroerend goed daalde in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met 1,0%.

Onzekere tijden
“Er speelt zoveel, dat het spannende tijden blijven voor pensioenfondsen,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer van Aon Hewitt. “De komende maanden zal blijken of ook de grote fondsen uit de gevarenzone kunnen komen.”

Door de situatie in Noord-Korea is de euro tot een voorlopig hoogtepunt gestegen ten opzichte van de dollar. Ondertussen lopen de spanningen tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un verder op. Beleggers zien een steeds groter risico in Trump en verlagen daarom hun belangen in de Verenigde Staten. De rente is weer teruggezakt na een rentestijging vorige maand ten gevolge van de aankondiging van Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank. De Britten beginnen de financiële gevolgen van de Brexit te voelen en zetten in op een zachtere Brexit.

Contouren nieuw stelsel zichtbaar
De kabinetsformatie bevindt zich in de laatste fase, maar komt niet voor Prinsjesdag rond. Pensioen is een belangrijk thema bij de onderhandelingen. Alle onderhandelaars zijn in meer of mindere mate voorstander van een eigen pensioenpot met gedeelde risico’s. Toch is een variant van het SER-rapport, gebaseerd op een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, door het kabinet afgewezen. Op dit moment wordt een combinatie van twee varianten onderzocht waarmee de doorsneepremie behouden blijft. “De contouren van een nieuw stelsel worden zichtbaar, maar het venijn zit in de details,” zegt Frank Driessen. “Juist de exacte invulling en de overgang naar een nieuw stelsel gaan voor discussie zorgen.”

Bron: Aon Hewitt

GEEN REACTIES