De Vereende: maaltijdbezorger op elektrische fiets rijdt vaak onverzekerd rond

De Vereende: maaltijdbezorger op elektrische fiets rijdt vaak onverzekerd rond
© Pixabay

Het aantal ongelukken met elektrische fietsen neemt toe. De Vereende constateert een gat in de verzekeringsdekking van e-bikes die zakelijk gebruikt worden, bijvoorbeeld door maaltijdbezorgers.

Vooral in de binnensteden worden bezorgbrommers massaal vervangen door elektrische fietsen. Voor de horecaondernemers is dit een prettige ontwikkeling; de bezorgers hebben geen AM-bromfietsrijbewijs meer nodig, de minimum leeftijdseis van 16 is er niet meer, de helmplicht geldt niet voor de (elektrische) fiets en de elektrische bezorgfiets heeft geen (dure) verplichte verzekering. Met als gevolg dat de bezorgers jonger dan 16 jaar kunnen zijn en daarmee voor de horecaondernemer goedkoper personeel zijn.

100 miljoen maaltijden per jaar
Het besef van de risico’s voor maaltijdbezorgers kan echter nog een stuk beter. De Vereende haalt onderzoek van RTL Nieuws aan, dat in april van dit jaar meldde dat “zeker twee keer per week een maaltijdbezorger betrokken is bij een verkeersongeluk. In Nederland rijden naar schatting zo’n 20.000 maaltijdbezorgers rond op fietsen, elektrische fietsen, scooters, brommers en in de auto. Per jaar bezorgen zij 100 miljoen maaltijden. Het aantal ongelukken dat hen overkomt, lijkt toe te nemen.”

Volgens de wet is er geen verzekeringsplicht voor elektrische fietsen met een maximale snelheid tot 25 km/uur, dus voor de e-bike. In 2006 werden deze fietsen, die toen nog een stoffig imago hadden, door toenmalig minister van justitie Donner vrijgesteld van een verplichte WA-verzekering. De minister heeft de enorme opmars van de elektrische fiets niet aan kunnen zien komen en al helemaal niet het zakelijk gebruik daarvan, aldus De Vereende.

Geen dekking van AVB en WAM
E-bikes worden echter wel als “motorvoertuig” gezien. Hierdoor kan er onduidelijkheid ontstaan over de verzekeringsdekking die voor deze voertuigen geldt. Zowel de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) als de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) bieden in bepaalde situatie geen dekking bij aanrijdingen.

Verzekeraars hebben in 1964 al een niet-bindende bedrijfsregeling opgesteld. Hiermee werd beoogd een spiegelbeelddekking aan te brengen tussen een AVB- en een WAM-verzekeringsdekking. Het begrip spiegelbeelddekking houdt in dat de dekkingen door middel van in- en uitsluitingen zo op elkaar zijn afgestemd dat een risico onder de ene verzekering is gedekt en onder de andere verzekering is uitgesloten. De WAM is een verplichte verzekering voor motorrijtuigen en dus wordt – om dubbele dekking te voorkomen – in een AVB schade met of door motorrijtuigen uitgesloten.

Voor de e-bike gaat deze spiegelbeelddekking echter niet helemaal op. Onder de WAM is er geen verzekeringsplicht maar onder de AVB is schade veroorzaakt met of door motorvoertuigen ook uitgesloten. Alleen de schade veroorzaakt met motorvoertuigen die van de ondergeschikten zélf zijn, en voor werkzaamheden voor het bedrijf worden gebruikt, zijn bij sommige verzekeraars wel ingesloten op de AVB. Voorwaarde is dus dat de werkgever niet zelf de eigenaar of houder (huurder) van dat motorrijtuig is.

Persoonlijk aansprakelijk
Wanneer een bezorger, met een e-bike van het bedrijf, iemand aanfietst waarbij schade ontstaat, zal de AVB van de onderneming geen dekking bieden en kan het dus gebeuren dat het slachtoffer niet bij een verzekeraar voor verhaal terecht kan. Het slachtoffer heeft dan de mogelijkheid om de bezorgdienst persoonlijk aansprakelijk te stellen.

De Vereende raadt ondernemers daarom aan om bij zakelijk gebruik van de e-bike altijd goed te onderzoeken welke verzekeringsdekking er geldt en eventueel een aanvullende verzekering te sluiten.

 

GEEN REACTIES