De Goudse stelt 150e Erkend MKB-adviseur aan

De Goudse heeft op 9 mei Berends & Slump uit Twello aangesteld als Erkend MKB-adviseur. Dit kantoor is het 150e intermediair met zo’n samenwerkingsovereenkomst met De Goudse.

Adviseurs die werken op basis van integraal risicomanagement kunnen sinds 2014 met De Goudse samenwerken als Erkend MKB-adviseur. Zij krijgen dan de beschikking over extra faciliteiten en speciale ondersteuning, zoals een risico-inventarisatietool en opleidingen. Volgens De Goudse kunnen zij zich hierdoor positief onderscheiden bij MKB-ondernemers.

Directeur Commercie Bernardo Walta: ‘Dit gaat veel verder dan het afsluiten van verzekeringen. Zo’n adviseur maakt inzichtelijk wat de doelstellingen van een ondernemer zijn en wat hem daarbij in de weg kan staan. En hoe die ondernemer daarmee om kan gaan. Dit helpt om zijn bedrijfscontinuïteit te waarborgen.’

Directeur René Slump licht toe: ‘We hebben het met de ondernemer over de doelstellingen en uitdagingen van zijn bedrijf. Op basis van risicoanalyses maken wij een rapportage. Hierin staat welke risico’s de ondernemer loopt en hoe hij die kan ondervangen. Het gaat erom dat je de ondernemer bewust maakt van zijn omgeving zodat hij weloverwogen beslist of hij een bepaald risico kan voorkomen of beperken, het accepteert of het afdekt.’

(Bron: De Goudse)

GEEN REACTIES