De Goudse: hogere voorzieningen voor inkomensverzekeringen

De lage kapitaalmarktrente noopt verzekeraar De Goudse tot het verhogen van de voorzieningen voor inkomensverzekeringen.

Dat stelt de verzekeraar in het jaarverslag over 2016. De voortdurend lage marktrente geeft volgens De Goudse druk op het toekomstig rendement van de zogeheten ‘long tail inkomensproducten’ met een hogere rekenrente dan de marktrente. Dit geldt vooral voor AOV-verzekeringen, wat voor De Goudse aanleiding was om de AOV-voorzieningen te versterken. In 2017 zijn de polisvoorwaarden van AOV-verzekeringen op bepaalde aspecten aangepast, om zo beter in te kunnen spelen op de marktrente-ontwikkelingen, aldus De Goudse.

Meer verzuimschade
Bij verzuimverzekeringen zag De Goudse de schadelast oplopen door toenemende schade-uren en schade-aantallen. De verzekeraar heeft in 2017 de voorwaarden voor verzuimverzekeringen aangepast, waardoor de premies beter aansluiten op de actuele schadelast. Bij de WGA-ER-verzekeringen en WIA-collectief haalde De Goudse afgelopen jaar wel betere resultaten. In totaal kwam het technisch resultaat van de inkomensverzekeringen in 2016 uit op €7,4 mln tegenover €28,4 mln een jaar eerder. De bruto premie-inkomsten bij deze verzekeringen namen wel toe van €214 mln naar €223 mln.

Verlies zaakschade loopt terug
Bij de overige schadeverzekeringen (‘zaakschade’) wist De Goudse het technisch resultaat te verbeteren. Het verlies nam af van ruim €11 mln naar €0,6 mln. Wel had de verzekeraar te maken met hogere letselschades, waardoor hogere voorzieningen nodig waren. Het premie-inkomen nam af met ruim €5 mln naar €124 mln, onder meer door het beëindigen van een aantal volmachtcontracten die volgens De Goudse langdurig verliesgevend waren.

Beter levenresultaat
Het technisch resultaat voor de levenactiviteiten steeg van ruim €20 mln naar €25,2 mln in 2016, onder meer door betere sterfte en interestresultaten. Daarnaast boekte De Goudse een eenmalige boekwinst bij de beleggingen, vanwege een wijziging in de beleggingsportefeuille. De premies voor Leven namen aanzienlijk af. De periodieke premie-inkomsten daalden met ruim zes miljoen euro naar €55 mln, terwijl de premies voor koopsompolissen bijna halveerden tot ruim €21 mln.

De totale nettowinst voor De Goudse daalde in 2016 met negen procent naar €33,3 mln. De solvabiliteit (Solvency II) kwam eind 2016 uit op 224%. De solvabiliteit voldoet daarmee ruimschoots aan de norm.

GEEN REACTIES