OPEN BRIEF aan Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

t.a.v. De Weledelgeleerde heer Prof. Mr. M. Bovens, verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. verzekeraars

Zie eerdere publicatie : Grenzen aan “zelfredzaamheid” van burgers.

Zeer geachte heer Bovens,

Toevallig zijn wij recent via onze website Findinet een discussie gestart over de mogelijkheden tot het verbreden van de taken waarvoor men zijn assurantie adviseur zou kunnen raadplegen.
Recent werd nog gepubliceerd dat steeds meer Nederlanders moeite hebben met lezen en schrijven.
Onder die kop werd rond 3 april aandacht gevraagd voor het feit dat 2.500.000 Nederlanders moeite hebben met het begrijpen van teksten !

Me Dunkt : Hoogste tijd voor uitbreiding van het dienstenpakket van verzekeringsadviseurs !

Vandaag presenteerde u in het journaal het item over de grenzen aan de zelfredzaamheid van Burgers.

Oplossing voor de hand liggend
Wij delen deze visie en wij menen ook dat een oplossing voor dat probleem eigenlijk voor het oprapen ligt.
Nederland kent nl. een uitstekend opgeleid “Korps Adviseurs” die zich in het dagelijks leven presenteren als “tussenpersoon”.

Helaas gaat het hier over een bedreigde diersoort, want doordat Direct writers de consumenten willen doen geloven dat een onafhankelijk advies volstrekt nergens voor nodig is, denken steeds meer mensen dat zij kunnen volstaan met het zoeken naar de goedkoopste verzekering.
Ondergetekende voert al vele jaren strijd tegen dit fenomeen, maar helaas ben ik aan de verliezende hand.

Ter illustratie attendeer ik u op een radio-commercial die ik in juli 2005 200 keer heb laten uitzenden via de STER.
Het gaat om deze spot : CORA (klik om deze commercial te horen)

Dat was een reactie van mij op commercials die doorlopend werden uitgezonden i.o.v. de Ohra.

Daarin maakte zij het intermediair belachelijk door een telefoongesprek na te spelen waarin de verzekeringsadviseur te kennen gaf dat hij geen antwoord kon geven op simpele vragen over het opgebouwde rendement van een lijfrenteverzekering.

Aangezien de Ohra op dat moment (en nog steeds)  actief foute  ongevallen verzekeringen verkocht en dus adviseerde, leek het mij zinvol om daartegen in het geweer te komen. Ohra heeft haar campagne meteen uit de lucht gehaald.

Daarom zouden wij het op prijs stellen indien u / de WRR bij gelegenheid zou willen reageren op de stelling :

STELLING : De adviestaken van het verzekeringsintermediair zouden uitgebreid kunnen worden met zaken waarbij de communicatie met de overheidsinstellingen een zekere mate van ervaring en parate kennis vergt.

En vanzelfsprekend willen wij niet nalaten te pleiten voor een advies van de WRR om het adviserende intermediair waar mogelijk te erkennen en in te zetten voor dergelijke  taken.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en zullen deze integraal aan onze lezers voorleggen.

Vriendelijke groet,

H.B. van Ommen
Team Findinet

GEEN REACTIES