CPB: consumentenuitgaven dalen met 2%

Uit een tussenraming van het CPB blijkt dat de Nederlandse economie zich ongunstiger ontwikkelt dan in juni werd aangenomen.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vandaag een geactualiseerde macro-economische raming voor de jaren 2013 en 2014 naar het kabinet gestuurd ten behoeve van de afronding van de besluitvorming over de begroting van 2014.

In deze raming is nog geen rekening gehouden met een mogelijk aanvullend pakket maatregelen van het kabinet. Het CPB verwacht dat zonder dit aanvullende pakket het bruto binnenlands product (bbp-volume) in 2013 met 1¼ procent krimpt en in 2014 met ¾ procent toeneemt. De werkloosheid loopt in 2013 met 150.000 personen op tot 620.000 en in 2014 tot 670.000. Het begrotingstekort bedraagt 3,0 procent in 2013 en 3,9 procent in 2014.

Kerngegevenstabel 2011-2014

De Nederlandse economie ontwikkelt zich in deze tussenraming ongunstiger dan in de raming van afgelopen juni. Het bbp-volume krimpt in 2013 met 1¼ procent, een kwart procentpunt harder dan voorzien. De economische groei (bbp-groei) in 2014 is met ¼% neerwaarts bijgesteld, naar ¾%. De geraamde werkloosheid is in 2014 35.000 hoger. Dit komt vooral door de neerwaartse bijstelling van de bbp-groei in het eerste kwartaal 2013 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de tragere groei van de wereldhandel in 2013 en 2014. De zwakkere reële loonontwikkeling draagt bij aan minder groei van de particuliere consumptie in 2014.

De particuliere consumptie daalt in 2013 in totaal met 2% en zal ook in 2014 nog een daling te zien geven (met ¾%).

Het begrotingstekort in 2013 bedraagt 3,0 procent, tegen 3,5 procent in de juniraming. In 2014 bedraagt het begrotingstekort 3,9 procent, tegen 3,7 procent in juni.

Het CPB geeft geen verdere toelichting op deze tussenraming. Op Prinsjesdag 17 september publiceert het CPB de Macro Economische Verkenning 2014 waarin de raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse economische situatie.

GEEN REACTIES