Weer consultatie wijzigingswet met belangrijke vernieuwingen

Uitbreiding geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing en bankierseed en verval van het recht op premie-incasso.

Dit zijn de belangrijkste onderwerpen in de Wijzigingswet financiële markten die ter consultatie is aangeboden. Reacties zijn mogelijk via de consultatiewebsite van de overheid.

De geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing wordt uitgebreid naar personen die werkzaam zijn bij een bank of verzekeraar en daar verantwoordelijk zijn voor transacties die, vanwege daaraan verbonden financiële risico’s, het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk beïnvloeden of kunnen beïnvloeden.

De bankierseed gaat ook gelden voor medewerkers van financiële ondernemingen wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, of die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten.

De overheidsbijdrage in de bekostiging van het toezicht op de financiële markten wordt volledig afgeschaft. Al eerder bezuinigde de regering op de financiering van het toezicht door niet meer een percentage van de kosten voor haar rekening te nemen maar een vast bedrag. De marktpartijen hebben dat duidelijk kunnen zien in de toezichtfacturen die zij dit jaar hebben ontvangen. Nu wil de overheid dus helemaal niets meer bijdragen.

Het wetsvoorstel schaft het recht op premie-incasso af met betrekking tot producten waarvoor het provisieverbod geldt (zie ook: Recht op premie-incasso vervalt).

Andere onderwerpen die aan de orde komen:

 • Informatieverschaffing over toepasselijke vangnetregeling
 • Reclameverbod met betrekking tot systeemrelevantiestatus
 • Bedrijfsvoering en goede werking van het betalingsverkeer 

 

 • Opname toepassing lichtere regeling beheerders van beleggingsinstellingen in register
 • Ontbindingsbevoegdheid AFM bij beleggingsinstellingen
 • Concentratie bank- en effectenrecht
 • Aanpassing van artikel 3:97 en van de portefeuilleoverdracht door verzekeraars
 • Toezicht accountantsorganisaties en tuchtrechtspraak accountants
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 • Introductie van beleggingsmunten
 • Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën
 • Wet financiële markten BES
 • Sanctiewet 1977

GEEN REACTIES