CBS: Toename levensverwachting minder dan verwacht

CBS: Toename levensverwachting minder dan verwacht
© CBS

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2023 zal toenemen tot 20,5 jaar. Dat is iets minder dan in de prognose van vorig jaar werd gesteld: in 2016 verwachtte het CBS voor 2023 een levensverwachting van 20,7 jaar. Dat komt doordat de nieuwe prognose gebaseerd is op recentere sterftecijfers dan de prognose van 2016. In de laatste vier maanden van 2016 en de eerste acht maanden van 2017 stierven meer mensen dan in de oudere prognose was verwacht. Dergelijke fluctuaties in de feitelijke sterfte zorgen ieder jaar voor kleine schommelingen in de levensverwachting.

De bevolkingsprognose van het CBS wordt gebruikt voor de vaststelling van de toekomstige AOW-leeftijd volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW, art. 7a). In november 2016 besloot de overheid de AOW-leeftijd in 2022 te verhogen naar 67 jaar en 3 maanden.

Aan de hand van de nu bekendgemaakte prognose van de levensverwachting van 65-jarigen in 2023 zal de AOW-leeftijd in 2023 worden vastgesteld. CBS-demograaf en hoogleraar Jan Latten meldt in een toelichting in het Financieele Dagblad dat hij niet verwacht dat er volgend jaar opnieuw tot een verhoging van de AOW-leeftijd wordt besloten.

Vijf jaar langer dan in 1956
De toename in de levensverwachting verloopt niet gelijkmatig over de jaren, licht het CBS toe. Er zijn perioden waarin de trend versnelt of stagneert. Maar over het algemeen is, net als in andere West-Europese landen, een duidelijke toename van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd te zien sinds 1950.

Op basis van de huidige stand van de volksgezondheid en de medische technologie hebben 65-jarigen in 2016 gemiddeld nog 19,8 jaar te leven. Deze levensverwachting van 2016 is ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet werd aangenomen. Vooruitgang in medische kennis en technologie en betere hygiëne, voeding en leefomstandigheden leidden ertoe dat het risico om voortijdig te overlijden sterk terugliep.

De stijging van de levensverwachting is een uitdrukking van het feit dat steeds meer ouderen nog lang na hun 65e leven. Op grond van de sterftekansen in 1950 haalde de helft van degenen die in dat jaar 65 waren hun 80e levensjaar. De helft van de 65-jarigen in 2016 zal 86 worden, op basis van de huidige sterftekansen. In 1950 was de kans om 90 te worden 9 procent, nu is dat 31 procent.

Bron: CBS

GEEN REACTIES