NVGA kijkt naar Lloyd’s coverholders voor capaciteit

Volmachtvereniging NVGA onderzoekt of via Lloyd’s coverholders extra verzekeringscapaciteit kan worden ingekocht.

Dat zegt Ron Gardenier, voorzitter van de NVGA, in het meest recente nummer van GA Magazine, het ledenblad van de NVGA.

Verschraling van aanbod volmachtcapaciteit ? 
Volgens Gardenier is dat nodig vanwege de consolidatie in de verzekeringssector.
Vanuit de verzekeraars wordt gesteld dat door deze consolidatie een ‘standstill’ op volmachtcapaciteit niet waarschijnlijk is. Gardenier geeft aan dat de NVGA deze ontwikkeling niet kan negeren of mag onderschatten. ‘Als vereniging moeten we er voor onze leden zijn op het moment dat zich een capaciteitsprobleem voordoet.’

Approved Coverholders van Lloyd’s 
‘De capaciteit moet geborgd zijn maar op het moment dat die te wensen overlaat, moet je een alternatief hebben. Wij onderzoeken daarom nog steeds de mogelijkheden’, legt Gardenier uit. In Nederland zijn meerdere gevolmachtigde agenten actief namens Lloyd’s Underwriters. Bij Lloyd’s moet je als Approved Coverholder worden aangesteld, alvorens je als gevolmachtigde agent kan worden benoemd door één of meer verzekeraars (syndicaten of Underwriters) die actief zijn op de verzekeringsbeurs “Lloyd’s of London”.

Nederlandse Coverholders
Via deze link treft u informatie aan over bedrijven die zich richten op het leveren van verzekeringscapaciteit die bij Lloyd’s Underwriter is gevonden. U treft daar bekende namen aan zoals :


 

 

Verzekeringen
Een Lloyd’s coverholder kan namens een Lloyd’s syndicaat verzekeringen afsluiten. In hetzelfde nummer van GA Magazine komt volmachtkantoor SAA Verzekeringen aan het woord die onlangs een Lloyd’s volmacht verwierf. Ook hier ligt de motivatie in afnemende capaciteit en standaardisatie door de risicodragers. ‘Door de Lloyd’svolmacht kunnen wij onze klanten op een onderscheidend niveau blijven bedienen’, stellen SAA-directeuren Arjan Halma en Rob Noordzij.

Producten
SAA gaat de volmacht vooral gebruiken om producten aan te bieden die (nog) niet door de Nederlandse markt kunnen worden aangeboden of ‘waar Nederlandse volmachtgevers vanaf willen’. Op dit moment biedt SAA al een agrarisch pakket aan en zegt het kantoor met Lloyd’s in onderhandeling te zijn over uitbreidingen in de branches brand, aansprakelijkheid en transport.’

Bron: GA Magazine

GEEN REACTIES