CAO NN Group is rond

CAO NN Group is rond

Nationale Nederlanden is na lang onderhandelen een nieuwe cao overeengekomen met de vakorganisaties CNV Vakmensen, De Unie en FNV Finance. Naast afspraken over een collectieve loonsverhoging van 3%, het sociaal plan en de introductie van vitaliteitsverlof, zijn er ook afspraken gemaakt over een nieuwe, toekomstbestendige pensioenregeling.

De nieuwe cao geldt voor de 7.750 medewerkers die onder een Nederlands contract werkzaam zijn bij NN en treedt in werking per 1 juli 2022. In de nieuwe cao is veel aandacht voor vitaliteit en ontwikkeling. Zo zijn de vakorganisaties en NN overeengekomen dat medewerkers die drie jaar of langer in dienst zijn, de mogelijkheid hebben om eens in de vijf jaar twee maanden extra verlof op te nemen. Daarnaast kunnen medewerkers vitaliteitsverlof opnemen om in verschillenden fasen van hun leven te kunnen werken aan inzetbaarheid.

Pensioenregeling

Onderdeel van de nieuwe cao is ook een nieuwe pensioenregeling. Vanaf 1 oktober 2022 bouwen NN-medewerkers pensioen op onder een beschikbare-premieregeling bij BeFrank. Deze nieuwe regeling is in lijn met het pensioenakkoord. Deze regeling is individueler, maar de premie wordt efficiënter ingezet dan bij de huidige regeling het geval is, aldus NN. De regeling is daarmee in lijn met de pensioenregelingen die NN aan haar klanten biedt. Partijen hebben afgesproken om voor 2024 de gemaakte en ingevoerde pensioenafspraken te evalueren.

Bron: NN, De Unie

GEEN REACTIES