Btw op energie en accijns omlaag, energietoeslag omhoog

Btw op energie en accijns omlaag, energietoeslag omhoog

Het kabinet heeft extra maatregelen bekendgemaakt om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie te verzachten voor met name de mensen met lage en middeninkomens. Onlangs maakte het CPB bekend dat de inflatie voor 2022 naar verwachting op 5,2% gaat uitkomen. De koopkracht daalt met 2,7%, terwijl aan het begin van het jaar nog uitgegaan werd van een licht stijgende koopkracht. Daarom gaat de eenmalige energietoeslag voor lage inkomens omhoog, gaan de btw op energie en de accijns op benzine en diesel omlaag en komt er meer geld voor energiebesparende maatregelen voor huishoudens. Het extra pakket gaat 2,8 miljard euro kosten.

Energietoeslag

Eind vorig jaar werd al de energiebelasting verlaagd. Ook werd aangekondigd dat er een eenmalige energietoeslag zou komen van ongeveer 200 euro per huishouden voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau. Dit bedrag wordt nu verhoogd naar 800 euro per huishouden.

Btw en accijns

De btw op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming gaat vanaf 1 juli voor een halfjaar omlaag van 21% naar 9%. Volgens het kabinet bespaart een gemiddeld huishouden hier in totaal ongeveer 140 euro mee. Een andere maatregel is het verlagen van de accijns op benzine en diesel met 21%. Dit geldt van 1 april tot het einde van het jaar. De benzine zou daar 17,3 cent per liter goedkoper van moeten worden en diesel 11,1 cent per liter.

Energiebesparende maatregelen huishoudens

Er wordt 150 miljoen euro extra vrijgemaakt voor energiebesparende maatregelen voor huishoudens. Dit komt bovenop de 150 miljoen euro die eind vorig jaar al werd aangekondigd. Bovendien komt er geld voor een ondersteunende campagne om mensen meer bewust te maken van de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen.

GEEN REACTIES