Coulanceregeling voor gedupeerden wateroverlast Limburg en Brabant

Coulanceregeling voor gedupeerden wateroverlast Limburg en Brabant
© Markus Distelrath, Pixabay

Schade door de overstromingen in Brabant en Limburg afgelopen zomer die redelijkerwijs wél verzekerbaar was, wordt toch vergoed door de overheid. Het kabinet heeft ingestemd met een eenmalige coulanceregeling.

Vanwege de grote wateroverlast in Limburg en delen van Noord-Brabant heeft de overheid vorig jaar de Wet tegemoetkoming schade (Wts) bij rampen toegepast. Volgens deze wet worden tegemoetkomingen uitgekeerd voor materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar was. Dit betekent dat gedupeerden geen uitkering ontvangen als ze redelijkerwijs een verzekering hadden kunnen afsluiten.

Nu bleek dat veel van de schades – zo’n 800 tot 900 meldingen – zijn veroorzaakt door extreem zware regenval of door overlopende beken en geulen. Deze schade is in principe redelijkerwijs verzekerbaar, maar dat wisten veel gedupeerden niet.

Daarom heeft het kabinet “vanwege de uitzonderlijke situatie, de vele schade en het grote leed dat de wateroverlast heeft veroorzaakt onder de gedupeerden”, besloten om eenmalig een tegemoetkoming te verstrekken voor schade die in principe redelijkerwijs verzekerbaar was.

Schade in het kader van de regeling Tegemoetkoming waterschade kon tot uiterlijk 16 december 2021 worden gemeld bij uitvoeringsorganisatie RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Tot nu toe heeft RVO in totaal €15,6 miljoen uitbetaald aan 663 gedupeerden. Na de inwerkingtreding van de coulanceregeling handelt RVO de meldingen af die betrekking hebben op schade die in principe redelijkerwijs verzekerbaar was.

In december werd al een eenmalige compensatieregeling opgetuigd voor ondernemers in het getroffen gebied met een omzetverlies van meer dan 50%.

Bron: Rijksoverheid

GEEN REACTIES