Bruto maandlasten woning in sommige gevallen in zes maanden verdubbeld

Bruto maandlasten woning in sommige gevallen in zes maanden verdubbeld

De huizenprijzen zijn al sinds 2013 aan het stijgen en de hypotheekrentes zetten hun daling al in 2008 in. Doordat de impact van de daling van de rente sterker was, namen de bruto maandlasten voor een gemiddelde woning af. Sinds de hypotheekrente sterk is gaan stijgen, nemen ook de bruto maandlasten weer toe. Zo sterk zelfs dat voor een bepaalde groep de bruto maandlasten in een half jaar tijd zijn verdubbeld. Dat zegt Calcasa in het WOX Kwartaalbericht van het eerste kwartaal van 2022.

Ontwikkeling woningprijzen en hypotheekrente

Tijdens de financiële crisis die in 2008 begon, gingen de woningprijzen omlaag. Het dieptepunt werd bereikt in 2013, waarna de verkoopprijzen aan een steeds sneller verlopende stijging begonnen. De gemiddelde waarde van een woning in Nederland steeg in die periode van nog geen 225.000 euro naar bijna 450.000 euro, een ruime verdubbeling dus.

De gemiddelde hypotheekrente daalde in dezelfde periode van meer dan 5% naar minder dan 2%. In de eerste maanden van 2022 kwam er echter een einde aan de dalingen. Wie nu een hypotheek afsluit, betaalt gemiddeld al weer meer dan 3%. Dat is nog niet zo veel als in 2008, maar toch aanzienlijk meer dan eind 2021.

Maandlasten aflossingsvrije hypotheek stijgen snel

Bij een annuïtaire hypotheek heffen de effecten van de stijgende huizenprijzen en de dalende rentes elkaar deels op. Hierdoor waren de maandlasten voor dit type hypotheek lange tijd vrij constant. Vanaf 2018 begon de stijging van de woningprijzen echter de overhand te krijgen, waardoor de gemiddelde bruto maandlast omhoog ging van 1.100 euro eind 2017 tot bijna 2.000 euro nu.

Voor aflossingsvrije hypotheken liggen de zaken iets anders. De dalende rente zorgde er hier voor dat de maandlasten bleven dalen toen vanaf 2013 de huizenprijzen weer omhoog gingen. De gemiddelde bruto maandlast ging van 750 euro in 2013 naar 520 euro in 2016. Daarna steeg het gemiddelde maandbedrag licht naar iets meer dan 600 euro aan het begin van 2022. Inmiddels is dit bedrag opgelopen tot iets meer dan 1.250 euro. Dat is dus een ruime verdubbeling ten opzichte van een half jaar geleden.

Impact hangt af van specifieke factoren

Calcasa is er bij de berekening van uitgegaan dat het hypotheekbedrag volledig bepaald wordt door de aankoopprijs van de woning. Er is geen rekening mee gehouden dat kopers eigen geld inbrengen. Ook is er geen rekening gehouden met de hypotheekrenteaftrek en is er gerekend met een gemiddelde rente over verschillende rentevast periodes. In individuele gevallen kan de berekening dus anders uitvallen.

Aandeel woonlasten in inkomen nam af in 2021

Op dezelfde dag waarop Calcasa het WOX kwartaalbericht naar buiten bracht, kwam het CBS met het nieuws dat de totale woonlasten als percentage van het besteedbaar inkomen in 2021 zijn gedaald ten opzichte van 2018. Voor woningeigenaren bleven de maandlasten ongeveer gelijk volgens het CBS, maar het inkomen nam toe. Gemiddeld gaf een woningeigenaar in 2021 zo’n 23,4% van het besteedbaar inkomen uit aan wonen. Met de cijfers die Calcasa nu naar buiten brengt, is het aannemelijk dat de woonquote nu weer gaat stijgen.

Bron: Calcasa

GEEN REACTIES