Ziekteverzuim is hoger dan ooit

Ziekteverzuim is hoger dan ooit
© Pixabay

Verzuimverzekeraars hebben nog altijd hun handen vol aan de gevolgen van de coronapandemie. Het ziekteverzuim onder werknemers steeg in het eerste kwartaal van 2022 tot 6,3 procent, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. De zorg wordt opnieuw het zwaarst getroffen.

In het eerste kwartaal van 2021 bedroeg het verzuim nog 4,8 procent. Over heel 2021 gaf ruim 8 procent van de werknemers aan bij zijn/haar meest recente verzuim klachten te hebben gehad die werden veroorzaakt door COVID-19. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de kwartaalenquête ziekteverzuim en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

Zorg

In de zorg was het verzuim in het eerste kwartaal van 2022 opnieuw het hoogst: 8,9 procent. Dat wil zeggen dat van de duizend te werken dagen er 89 werden verzuimd wegens ziekte. Een jaar eerder was dit nog 6,8 procent. In de financiële dienstverlening lag het ziekteverzuim het laagst (3,4 procent).

Horeca

Lange tijd was de horeca de bedrijfstak met het laagste ziekteverzuim, maar met 6,0 procent is het verzuim er inmiddels hoger dan in de meeste andere bedrijfstakken. Met een toename van 2,1 procentpunt kende de horeca zelfs de grootste stijging ten opzichte van een jaar eerder, samen met de zorg en de overige dienstverlening.

In de overige dienstverlening, waar onder andere haarsalons, sauna’s en wasserijen onder vallen, verzuimden naar verhouding ook meer werknemers dan ooit: 6,7 procent.

Kinderopvang

Binnen de zorgsector blijkt vooral in de verpleging, verzorging en thuiszorg het verzuim bovengemiddeld: 10,4 procent in het eerste kwartaal van 2022 en 8,6 procent een jaar eerder. In de kinderopvang was het verzuim 10,0 procent. Dat blijkt uit cijfers uit het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Niet eerder werd in een bedrijfstak of branche een verzuim van 10,0 procent of meer gemeten. Vergeleken met een jaar eerder was het verschil het grootst in de kinderopvang (van 6,9 naar 10,0 procent) en in de branche huisartsen en gezondheidscentra (van 5,4 naar 9,7 procent).

Van alle bedrijfstakken had de zorg ook naar verhouding de grootste groep werknemers die verzuimde vanwege een bevestigde COVID-19-besmetting, namelijk 11 procent. Ook in de bouw en in de handel was dit met 9 procent bovengemiddeld. In de informatie en communicatie (5 procent) en bij financiële instellingen (6 procent) was het verzuim met klachten die werden veroorzaakt door COVID-19 relatief laag.

Testen

Ruim 8 procent van alle werknemers tussen de 15 en 75 jaar gaf in 2021 aan dat door een test is bevestigd dat de belangrijkste klachten bij hun meest recente verzuim werden veroorzaakt door COVID-19. Dat is meer dan in 2020, toen ruim 2 procent aangaf hiermee te hebben verzuimd.

Het aantal werknemers dat zichzelf niet testte maar verklaarde dat de klachten mogelijk door COVID-19 waren veroorzaakt, daalde van 29 procent in 2020 tot ruim 12 procent in 2021.

Griep

Nog steeds wordt griep of verkoudheid het vaakst genoemd als de oorzaak voor het laatste verzuimgeval. In 2021 ging het om 30 procent van de werknemers. Op de tweede plaats worden psychische klachten, overspannenheid en burn-out (6 procent) het meest genoemd. Van alle werknemers gaf 24 procent aan nog nooit te hebben verzuimd.

Bron: CBS

GEEN REACTIES