Onafhankelijk adviseur blijft meest vertrouwde kanaal

Onafhankelijk adviseur blijft meest vertrouwde kanaal
© Piotr Jagucki, Pixabay

Bijna 122 miljard euro van de omzet in verzekeringen en hypotheken gaat via onafhankelijk adviseurs. Driekwart van de consumenten en negen van de tien bedrijven in Nederland zijn klant van een onafhankelijk financieel adviesbedrijf. Die zijn daarmee goed voor een marktaandeel van 61%.

Dat staat in de nieuwste editie van Advies in Cijfers, het jaarlijkse overzicht van de onafhankelijke adviesmarkt samengesteld door brancheorganisatie Adfiz.

Ook in het tweede coronajaar 2021 zijn de resultaten bij driekwart van de advieskantoren positief. De meeste kantoren blijven op alle fronten groeien. In de oververhitte woningmarkt is vooral het hypotheekvolume fors toegenomen. Volumes van verzekeringen voor de zakelijke markt en pensioenen namen licht af. De overige productvolumes zijn vrij constant gebleven.

Vacatures

De werkgelegenheid nam toe tot 31.500 banen, verdere groei wordt verwacht. Maar ook in deze sector wordt de arbeidsmarkt krap: bij één op de vijf kantoren staan vacatures meer dan zes maanden open.

De onafhankelijk adviseur is nog altijd het meest vertrouwde kanaal in Nederland voor financieel advies. Bij de keuze tussen online, de bank, of een onafhankelijk adviseur kiest 31% van de Nederlanders voor de laatste. Dit in tegenstelling tot de landen om ons heen: daar wordt veel meer gebruikgemaakt van het bancaire en het online kanaal.

Tekst loopt door onder de afbeelding

De adviesmarkt in Europa, screenshot
© Adfiz

MKB-markt

Financieel advies blijft een MKB-markt; 98% van de zelfstandige advieskantoren is tot 20 fte groot. Er zijn nu 5.960 zelfstandige advieskantoren met 7.550 vestigingen. Veruit de meeste werknemers beschikken over één of meer adviesdiploma’s. Starters zijn meer gespecialiseerd dan gemiddeld.

Consolidatie

De consolidatie die al een paar jaar gaande is, stabiliseert. Er vonden 280 overnames plaats in 2021. Jaarlijks verliest ongeveer één op de twintig bedrijven zijn zelfstandigheid. Aan het eind van vorig decennium was de kopende partij bij meer dan drie op de vier overnames een ander advieskantoor, in veruit de meeste gevallen met een eigen volmacht. De laatste jaren echter is het belang van private equity toegenomen, en heel recent zijn ook verzekeraars weer duidelijk actief. Als je nu naar de tien grootste kopers kijkt, is de verdeling ongeveer ieder een derde.

En ondanks de consolidatie daalt het aantal advieskantoren minder hard dan eerder voorspeld. Dit komt vooral doordat toch weer meer starters de weg naar de markt weten te vinden. In 2021 waren dat er 356.

Bron: Adfiz

 

GEEN REACTIES